Kraków: Nowi krakowscy biskupi otrzymali święcenia

W święto patrona katedry wawelskiej – św. Wacława, 28 września, odbyła się konsekracja nowych biskupów archidiecezji krakowskiej: Grzegorza Rysia i Damiana Muskusa OFM. Tego samego dnia na Wawelu w 1958 roku sakrę biskupią przyjął Karol Wojtyła.

Nowi biskupi zostali zawierzeni opiece bł. Jana Pawła II. – Najważniejsze wyzwanie przed nowymi biskupami to nowa ewangelizacja – jeszcze bardziej przekonywująca i docierająca do ludzkich serc” – mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Współkonsekratorami byli kardynał–senior Franciszek Macharski oraz kard. Stanisław Ryłko. Obecny był abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.W homilii kard. Dziwisz podkreślił, że tylko ten, kto kocha może zostać pasterzem. „Od tego warunku nie ma i nie może być dyspensy” – metropolita krakowski. „Jesteśmy pewni, że nowi pasterze prowadzą w tym momencie dialog miłości ze swoim i naszym mistrzem i Panem” – zaznaczył.Hierarcha powiedział, że nowi biskupi mają wspierać posługę pasterza diecezji i pomagać w realizacji zadań, jakie stoją przed Kościołem. „Najważniejsza wyzwanie to nowa ewangelizacja – jeszcze bardziej przekonywującą i docierającą do ludzkich serc” – wyjaśniał kardynał."Nowej ewangelizacji potrzebuje współczesna kultura, by była otwarta na Boga, by nie było wśród nas braci i sióstr żyjących tak, jakby Bóg nie istniał. Na nową ewangelizację czekają rozległedziedziny życia społecznego i politycznego, sprawiedliwości społecznej i solidarności” – mówił kard. Dziwisz. Biskupi otrzymali podczas uroczystości Ewangelię i symbole władzy biskupiej: mitrę, pastorał i pierścień.

Biskup Grzegorz Ryś ma 47 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. W 1994 roku uzyskał doktorat, a w 2002 habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II. Od 2007 r. był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a w 2010 r. został przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę. W posłudze biskupiej będzie mu towarzyszyło zawołanie: „Virtus in infirmitate” (por. 2 Kor 12,9b: Moc w słabości). W herb biskupi wpisał złoty motyw z odnalezionej na Wawelu pateny bp. Maura (zm. w 1118 r.) – wyłaniającą się z obłoków błogosławiącą rękę Opatrzności, a za nią równoramienny, ozdobny krzyż. Nawiązanie do tego najstarszego naczynia liturgicznego odsyła do najdawniejszych korzeni polskiego chrześcijaństwa i wzywa do troski o zachowanie i pomnożenie wielkiego historycznego dziedzictwa wiary i kultury, którego syntezą jest Wawel.

Biskup Damian Andrzej Muskus jest zakonnikiem. Urodził się w Leżajsku, ma 44 lata. Ukończył seminarium duchowne bernardynów. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Mariana Jaworskiego w 1993 r. Na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskał doktorat. Był wychowawcą kleryków, a następnie rektorem w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów. W roku 2005 został mianowany kustoszem sanktuarium Pasyjno–Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostatnio pełnił funkcję referenta ds. katechezy przy Kurii Prowincjalnej Ojców Bernardynów w Krakowie. Na zawołanie biskupie wybrał słowa „Ecce Mater tua” (por. J 19,27: Oto Matka Twoja). W jego herbie na złotej tarczy widnieje czerwony krzyż wzorowany na średniowiecznej ikonie z kościoła św. Damiana z Asyżu (W duchowości franciszkańskiej krzyż ten jest symbolem wybrania św. Franciszka). Stanowi on tło dla postaci Chrystusa i stojącej obok Maryi.

inf. KAI

Zobacz także