Kraków: Odbyła się sesja formacyjna z abp. Piero Marinim

Abp Piero Marini podczas konferencjiW dniach 4-6 marca 2011 r. odbyła się sesja formacyjna pt. „Jak celebrować i przeżywać piękno Sakramentu Miłości? Moje doświadczenie Eucharystii”. Prowadził ją abp Piero Marini.

Arcybiskup Marini jest obecnie przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, wcześniej przez 18 lat pełnił posługę Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych.

Sesja, odbywająca się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, miała na celu wprowadzenie do rozmiłowania się w Eucharystii i pogłębienia jej przeżywania. Służyła temu atmosfera pustyni: codzienna Eucharystia, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, cisza.

Abp Piero Marini podczas celebracjiAbp Piero Marini wygłosił 7 konferencji, w których podejmował następujące tematy: Celebracja Misterium Eucharystii; Początki reformy liturgicznej w świetle mojego doświadczenia; Podstawy reformy liturgicznej; Celebrować w przestrzeni: główne miejsca celebracji; Elementy strukturalne celebracji: procesja wejścia, przygotowanie darów, Komunia; Liturgia, piękno i świętość; oraz Moja posługa przy Janie Pawle II, która stanowiła osobiste świadectwo o świętości życia Jana Pawła II, szczególnie o świętości wyrażonej w sposobie i przeżywaniu Eucharystii przez Papieża. 

Wszystkim uczestnikom – a było ich ponad 250 – zapewne pozostaną w pamięci słowa arcybiskupa: „To, co robimy w liturgii jest ważne, ponieważ jest to przedłużenie i aktualizacja gestów Pana. […] Gesty w liturgii są piękne, ponieważ są to gesty samego Chrystusa i mają one opowiadać o miłości Chrystusa. […] Prawdziwym pięknem liturgii jest intencja, którą ożywia gest. Kościół powtarzając te gesty, rozpoznaje w nich swojego Pana. Piękno w liturgii nie zależy wpierw od sztuki, ale od miłości. Bez miłości nawet najpiękniejsze celebracje są pustymi rytami”. Najkrócej mówiąc syntezą całej sesji formacyjnej mogą być słowa arcybiskupa: „Liturgię winno się sprawować sercem”.

Zobacz także