Kraków: Piętnastu nowych diakonów u dominikanów

– Jako bracia kaznodzieje jesteście powołani, by w duchu ewangelii odpowiadać współczesnemu człowiekowi na jego pytania – mówił bp Józef Guzdek do piętnastu braci dominikanów, którzy przyjęli 5 czerwca w Krakowie święcenia diakonatu. Uroczysta Msza św. zgromadziła rodziców, rodziny i przyjaciół oraz wielu braci z całej prowincji. We Mszy św. uczestniczyli także neoprezbiterzy, którzy w ubiegłym tygodniu przyjęli święcenia prezbiteratu.

Święcenia diakonatuW homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. ksiądz biskup zapewniał braci o tym, że są potrzebni Kościołowi, który nieustannie pragnie towarzyszyć człowiekowi w jego niełatwej wędrówce życia. – Współczesny człowiek, uwikłany w chaos otaczającego go świata, potrzebuje wytrawnych mistrzów życia duchowego, którzy nie tylko będą dawać teoretyczne odpowiedzi, lecz nade wszystko zdobędą się na wiarygodne świadectwo życia prawdą Ewangelii – podkreślał bp Guzdek.

Na zakończenie uroczystości Ojciec Prowincjał wyraził ogromną radość z powodu nowo wyświęconych braci, a także podkreślił, że tak jak śluby wieczyste w sposób szczególny wiążą nas z Zakonem, tak przyjęcie święceń w sposób szczególny wpisuje naszą dominikańską posługę w misję Kościoła powszechnego.

Święcenia diakonatuPrzed uroczystym błogosławieństwem wieńczącym wspólną liturgię, ksiądz biskup zapewnił nowych diakonów, że będzie pamiętał o nich w modlitwie jak o własnych duchowych synach.

dominikanie.pl (dr, pc)
zdjęcia: Mateusz Gruca

 

Zobacz także