Kraków: Pogranicza Chrześcijaństwa – konferencja naukowa (11-13 maja)

pograniczaOrganizatorzy zapraszają na konferencję naukową "Pogranicza Chrześcijaństwa", która odbędzie się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

pogranicza1

W obradach wezmą udział pracownicy naukowi oraz studenci wielu polskich uczelni. Referaty dotyczyć będą zagadnień związanych w różny sposób z historią architektury chrześcijańskiej od początków jej istnienia aż po dojrzałe średniowiecze.  

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji:

PLAN KONFERENCJI „POGRANICZA CHRZEŚCIJAŃSTWA”

WTOREK, 11.05.2010

Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII
ul. Sławkowska 32, sala 5 

9.00 – rozpoczęcie konferencji
ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII , dr hab. Marek Walczak 

9.20 – wykład otwarcia ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Pluralizm orientalnego chrześcijaństwa wczoraj i dziś 

10.00 – 10.40 – przerwa na kawę, rejestracja uczestników

sesja I – EGIPT CHRZEŚCIJAŃSKI
prowadzenie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

10.40 – 11.40

mgr Przemysław Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski)
Chrześcijaństwo egipskie w II w. n.e. w świetle Panarionu Epifaniusza z Salaminy

dr hab. Hanna Szymańska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk)
Marea Herodota czy Philoxenite chrześcijańskie ? Wykopaliska polskiej misji w Egipcie

mgr lic. Joanna Małocha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
O koptyjskich detalach architektonicznych uwag parę … 

11.40 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 12.20 – przerwa na kawę

sesja II – ZIEMIA ŚWIĘTA
prowadzenie: dr Sławomir Skrzyniarz (Uniwersytet Jagielloński)

12.20 – 13.20 

dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bazylika Anastasis i powstanie kompleksu Haram al-Sharif w Jerozolimie 


mgr Dominika Pietkiewiecz (Uniwersytet Gdański)
Kościół czy synagoga? Przenikanie się wzorców architektonicznych w Palestynie III-IV w. n.e.

mgr Paweł Wróblewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Nowa Jerozolima i Nowy Rzym – powielanie wzorców architektonicznych, jako nośników świętości miejsca 

13.20 – 13.40 – dyskusja

13.40 – 15.30 – przerwa obiadowa (Restauracja „Bordo”, ul. Gołębia 3)

sesja III – MIĘDZY POGAŃSTWEM A CHRZEŚCIJAŃSTWEM
prowadzenie: dr hab. Hanna Szymańska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk)

15.30 – 17.30 

dr Sławomir Skrzyniarz (Uniwersytet Jagielloński)
Uwagi o historii i specyfice badań nad chrystianizacją świątyń pogańskich w późnym antyku 

mgr Joanna Katarzyna Michalska (Uniwersytet Warszawski)
Chrystianizacja pogańskich świątyń – przykład Cypru

mgr Agnieszka Ochał – Czarnowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Watch keeper” basilicas. Chrystianizacja pogańskich ośrodków pielgrzymkowych na terenie Azji Mniejszej (interior) w świetle danych archeologicznych 

16.30 – 16.50 – dyskusja

mgr Mariusz Gwiazda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Bazaltowe drzwi grobowców z późnoantycznej Syrii, czyli kilka uwag o duchowości chrześcijan

kl. Krzysztof Porosło (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Eschatologiczna symbolika wybranych elementów architektury bazyliki bizantyńskiej 


17.30 – 17.50 – dyskusja

17.50 – 18.10 – przerwa na kawę 

sesja IV – POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
prowadzenie: dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka (Uniwersytet Jagielloński)

18.10 – 19.10 

mgr Dominik Satała (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Lokalizacja i datowanie bazyliki św. Jana w Efezie

mgr Monika Jastrzębiec Czepielewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Religijne oblicze Szlaku Jedwabnego 

dr Rafał Quirini-Popławski (Uniwersytet Jagielloński)
Ex partibus orientalibus translata ad hanc urbem. Ewakuacja wyposażenia kościołów Pery do Genui w 1461 roku

19.10 – 19.30 – dyskusja

ŚRODA, 12.05.2010
Instytut Historii Sztuki UJ
ul. Grodzka 53, sala 39

sesja V – POGRANICZE SYRYJSKIE I PÓŁWYSEP ARABSKI
prowadzenie: dr Daniel Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

9.00 – 10.00 

mgr Błażej Cecota (Uniwersytet Łódzki)
Sasanidzi „opiekunami” chrześcijan? – kilka słów o Kronice z Arbeli

lic. Maciej Szymaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Klasztory i kościoły płaskowyżu Tur Abdin w świetle badań Gertrude Lothian Bell (1868-1926)

Agnieszka Lic (Uniwersytet Jagielloński)
Dekoracja architektoniczna wybranych kościołów wczesnochrześcijańskich z terenu Półwyspu Arabskiego 

10.00 – 10.20 – dyskusja

10.20 – 10.40 – przerwa na kawę

sesja VI – KAUKAZ I KRYM
prowadzenie: dr Zygmunt Kalinowski (Uniwersytet Gdański)

10.40 – 12.00 

* lic. Katarzyna Kamila Delkowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Architektura wczesnochrześcijańskiej Armenii

dr Daniel Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kościół w Tekor w Armenii. Między Persją a Bizancjum

* mgr Karolina Rybak (Uniwersytet Opolski)
Historia kościoła gruzińskiego – architektura sakralna wielkich katedr

prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (Uniwersytet Warszawski)
Kościół w synagodze z Chersonezu Taurydzkiego? 

12.00 – 12.30 – dyskusja

12.30 – 12.50 – przerwa na kawę

sesja VII – CHRZEŚCIJAŃSTWO W ETIOPII
prowadzenie: dr Maja Kominko (The University of Oxford)

12.50 – 14.30 

dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)
Teksty apokryficzne o początkach chrześcijaństwa w Etiopii 


mgr Dawid Dudek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Nowa Świątynia Jerozolimska? – Kościół Marjam Tsyjon w Aksum

Tomasz Sowa (Uniwersytet Warszawski)
I na tej Skale zbuduję mój Kościół” . Tradycja i innowacja w etiopskiej architekturze sakralnej X-XV w 

13.50 – 14.10 – dyskusja

mgr inż. Liliana Siewierska (Uniwersytet Jagielloński)
Kościoły skalne Lalibeli. Powstanie i charakterystyka

dr Paweł Szkołut (Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna)
Światło Trójcy. Świątynia Debre Byrhan Syllasje w Gonder 

14.50 – 15.10 – dyskusja

15.10 – 17.00 – przerwa obiadowa (Restauracja „Bordo”, ul. Gołębia 3)

sesja VIII – PÓŁWYSEP IBERYJSKI
prowadzenie: dr Rafał Quirini-Popławski (Uniwersytet Jagielloński)

17.00 – 18.20 

dr Anna Głowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Motywy sasanidzkie w dekoracji kościoła Quintanilla de las Vinas (prow. Burgos, Hiszpania)

mgr Bartosz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński)
Komu bije dzwon? – Wędrówki dzwonu z katedry Św. Jakuba Starszego w Santiago de Compostela oraz inne orientalne ciekawostki architektoniczne katedry na tle "dialogu" chrześcijańsko – muzułmańskiego na płw. Iberyjskim w okresie średniowiecza

mgr Błażej Popławski (Uniwersytet Warszawski)
Stereotypizacja łacińskiej „christianitas” w pismach Ibn Chalduna

Maria Wójtowicz (Uniwersytet Warszawski)
Sewilla przełomu XV i XVI wieku. Kreacja chrześcijańskiej przestrzeni miejskiej w odniesieniu do muzułmańskiej przeszłości Sewilli 

18.20 – 18.50 – dyskusja

CZWARTEK, 13.05.2010

Instytut Historii Sztuki UJ
ul. Grodzka 53, sala 39 

sesja IX – CHRZEŚCIJAŃSTWO EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
prowadzenie: dr Marcin Szyma (Uniwersytet Jagielloński)

9.00 – 11.40 

* ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Architektura graniczna: budowle na wewnętrznych rubieżach chrześcijaństwa

lic. Agnieszka Piórecka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Architektura Szkoły Raszki – średniowieczna architektura serbska na styku chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu

Aleksandra Brandys (Uniwersytet Jagielloński)
Kościół chrześcijański obrazem Świątyni Jerozolimskiej? O wyposażeniu kościołów romańskich w Europie Środkowej 

10.00 – 10.20 – dyskusja

10.20 – 10.40 – przerwa na kawę

mgr Jacek B. Chlastawa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński)
Początki chrześcijańskiej architektury drewnianej na terenie ziem polskich

Jan Grigoruk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Architektura tzw. cerkwi obronnej w Supraślu

Kinga Nędza-Sikoniowska (Uniwersytet Jagielloński)
Kijów-Konstantynopol: przestrzeń miasta, przestrzeń polityki, przestrzeń Zbawienia 

11.40 – 12.00 – dyskusja

12.00 – 12.20 – przerwa na kawę

12.20 – 14.00 – panel dyskusyjny dotyczący znaczeń terminu „pogranicza chrześcijaństwa”
moderatorzy: Agnieszka Lic (Uniwersytet Jagielloński), lic. Maciej Szymaszek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) 

14.00 – podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

14.30 – obiad w restauracji „Bordo”, ul. Gołębia 3.

 

td

Zobacz także