Kraków: Promocja książki „Patrząc na liturgię” A. Nicholsa

W krakowskim klasztorze ojców dominikanów odbyła się w piątek, 17 czerwca, promocja książki "Patrząc na liturgię" autorstwa o. Aidana Nicholsa OP. W prezentacji książki oraz dyskusji panelowej na temat tradycji i odnowy liturgicznej wziął udział sam autor, a także o. Tomasz Kwiecień OP oraz Paweł Milcarek, przedstawiciel wydawcy książki.

„Patrząc na liturgię” to książka poświęcona krytycznej analizie źródeł i konsekwencji posoborowej reformy liturgicznej. Stanowiła pomoc w pracy nad książką Duch liturgii Josepha kard. Ratzingera. Mimo że na Zachodzie ukazała się już w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, polskie wyadanie pojawiło się dopiero teraz z inicjatywy wydawnictwa Christianitas.

Aidan Nichols OP jest liturgistą, historykiem, Mistrzem świętej Teologii (tytuł naukowy udzielany w zakonie dominikanów), a także honorowym wykładowcą uniwersytetu w Cambridge. Wykładał również m.in. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum). Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z Tradycją Kościoła, teologią Hansa Ursa von Balthasara, tomizmem.

Po spotkaniu, poświęconym książce o. Nicholsa, odbył się w bazylice Najśw. Trójcy koncert zespołu muzyki dawnej „Redivivum” pt. „Wieczorna modlitwa psalmami”. Obydwa wydrzenia są częścią trwającej właśnie konferencji „Tradycja a reforma liturgii”, organizowanej w dniach 17-18 czerwca 2005 przez Dominikański Ośrodek Liurgiczny. Na sobotę zaplanowano m.in. otwarte wykłady o. Aidana Nicholsa oraz Mszę św. w kościele św. Idziego.

mw

Zobacz także