Kraków: Rozpoczął się nowy rok akademicki w u dominikanów

Rozpoczęcie rokuRozpoczęcie roku62 braci rozpoczęło 20.09 nowy rok akademicki 2010/2011 w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. Uroczystość inauguracji rozpoczął wykład o. Guy Bedouelle'a OP, rektora Uniwersytetu Katolickiego w Angers, wybitnego historyka Kościoła i teologa, autora licznych prac poświęconych historii i duchowości dominikańskiej.

Wykład podjął kwestię relacji między Kościołem a kulturą, odwołując się przy tym do nauczania Benedykta XVI oraz podkreślając konieczność wzajemnego uzupełniania się teologii i kultury.

Następnie wręczono księgę jubileuszową o. Józefowi Puciłowskiemu OP z okazji jego 70-tych urodzin, przypominając jego zasługi dla Zakonu i Kościoła. Pierwszą część zakończyła immatrykulacja nowych studentów. W tym roku – obok 8 braci dominikanów – pierwszy rok rozpoczęło dwóch benedyktynów z Tyńca. Zwieńczeniem uroczystości była Msza święta, podczas której kazanie wygłosił rektor Kolegium, o. Michał Paluch OP.

inf. dj/kolegium.dominikanie.pl

Zobacz także