Kraków: Ruszają warsztaty „Pro Populo” dla kapłanów

Od października ruszają warsztaty „Pro Populo” dla kapłanów. Jest to propozycja dla duchownych (diecezjalnych i zakonnych), którzy chcą pogłębiać oraz odnawiać dar otrzymany w sakramencie święceń.

W wybrane soboty roku kapłani będą spotykać się na zajęciach organizowanych w krakowskim klasztorze — w jednym z najstarszych dominikańskich klasztorów na świecie — gdzie od blisko ośmiu wieków dominikanie przygotowują się do służby Kościołowi.

Spotkania organizowane są, by wspólnie uczyć się, jak owocniej przeżywać sakrament święceń, jak lepiej służyć tym, do których Pan nas posyła — począwszy od liturgii, przez zarządzanie i pracę z ludźmi w parafii, spowiednictwo, aż po szlifowanie warsztatu kaznodziejskiego. Prowadzić je będą m.in. Tomasz Grabowski OP, Dariusz Duma, Jordań Śliwiński OFMCap, Tomasz Nowak OP i Tomasz Zamorski OP.

— „Z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni”, chcemy uczyć się jak owocniej przeżywać sakrament święceń, by służyć tym, do których Pan nas posyła — mówią organizatorzy.

Wszystkich kapłanów — niezależnie od stażu czy wieku — zainteresowanych wspólną refleksją, rozmową i pracą nad sobą, organizatorzy zapraszają do Krakowa, z nadzieją, że warsztaty staną się okazją do wspólnej Eucharystii i braterskiego spotkania i zamiarem, by prowadzili je najlepsi specjaliści, zarówno dominikanie, jak i osoby spoza zakonu. Uczestniczyć można w całości programu lub wybranych zjazdach.

Organizatorami warsztatów są Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów oraz Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”.

Więcej informacji na temat warsztatów i zapisów można znaleźć na specjanie przygotowanej stronie internetowej.

dj

Zobacz także