Kraków: Sesja naukowa o Trójcy Świętej u dominikanów

„Trójca Święta. Dyskusje, kontrowersje, poszukiwania” - to temat sesji naukowej, która odbędzie się w dniach 25-26 marca w kapitularzu krakowskiego klasztoru dominikanów.

Prelegenci zaprezentują szeroką panoramę zagadnień, od ściśle historycznych po najbardziej palące kwestie we współczesnej trynitologii. Organizatorem spotkania są Collegium Bobolanum oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów w Krakowie.

Program:

25 marca, godz. 15.00-18.00

Michał Paluch OP, Relacyjna koncepcja osoby boskiej u św. Tomasza z Akwinu (Kolegium Filizoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

Zbigniew Kubacki SJ, Teologia Trójcy w ujęciu Josepha Moingta (PWTW – Collegium Bobolanum)

16.05-16.30 – przerwa

Mateusz Przanowski OP, Współczesna krytyka trynitologii Akwinaty (Kolegium Filizoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

Ks. Eligiusz Piotrowski, Teologia Trójcy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara (WT Uniwersytet Szczeciński)

podsumowanie

26 marca, godz. 9.00-11.45

ks. Arkadiusz Baron, Teologia Trójcy w ujęciu Mariusza Wiktoryna (WT Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie)

Dariusz Kowalczyk SJ, Bóg w sobie czy Bóg dla nas, czyli spór o Trójcę immanentną (WT Uniwersytet Gregoriański)

9.55-10.25 – przerwa

ks. Jerzy Szymik, „Unum necessarium”. Prymat Boga w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (WT Uniwersytet Śląski)

dyskusja panelowa

Zobacz także