Kraków: Spotkania warsztatowe „Akademia Soborowa” w ITM

Jakie owoce po pięćdziesięciu latach przyniósł II Sobór Watykański? Czy rzeczywiście było to ważne wydarzenie? Na te pytania będzie można znaleźć odpowiedzi w trakcie spotkań Akademii Soborowej organizowanej przez Instytut Tertio Millennio.

Gośćmi spotkań będą wybitni przedstawiciele krakowskiego (i nie tylko) Kościoła, środowiska akademickiego i świata mediów. Oprócz tego uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez młodych specjalistów z czterech różnych ośrodków: Instytutu Tertio Millennio, Dominikańskiego Kolegium Filozoficzno–Teologicznego, Klubu Jagiellońskiego oraz Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Zajęcia będą skupiały się na ogólnym wprowadzeniu do tekstów soborowych oraz ich mniej lub bardziej krytycznych interpretacji. W ciągu Akademii uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki.

Akademia Soborowa organizowana jest z okazji 50. rocznicy otwarcia II Soboru Watykańskiego. Do uczestnictwa zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Akademia będzie składać się z 10 spotkań, które odbywać się będą w wybrane soboty od 17 listopada 2012 do 27 kwietnia 2013. Projekt zakłada przekazanie 60 stypendiów obejmujących udział w zajęciach. Przewidziane są także fundusze na pokrycie ewentualnych wydatków na dojazd i wyżywienie dla stypendystów dojeżdżających spoza Krakowa. Uczestnicy będą musieli opłacić koszty materiałów seminaryjnych (30 zł).

Na zakończenie planowana jest również otwarta debata pt. Owoce Soboru, która odbędzie się 27 kwietnia 2013 i będzie częścią Dni Wiary, organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie Beczka.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej sobor.tertio.pl, udziela ich także Karol Wilczyński, sobor@tertio.pl, tel. 695 137 790.

Zobacz także