Kraków: Studencka sesja „Biblia w liturgii – liturgia w Biblii”

Naukowe Koło Liturgiczne Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej organizuje studencką sesję naukową „Chrystus rzeczywiście obecny w Słowie głoszonym w liturgii. Biblia w liturgii - liturgia w Biblii” w dniach 25-26 października 2011.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przede wszystkim studenci – zwłaszcza magistranci, ale też doktoranci – zainteresowani liturgiką i biblistyką. Organizatorzy zachęcają jednak również przedstawicieli innych dyscyplin teologicznych: dogmatyki, patrologii, teologii pastoralnej czy historyków sztuki do włączenia się w dyskusję. Referaty mogą podejmować temat z perspektywy ekumenicznej.

Zasadniczo jeden dzień sesji będzie poświęcony na referaty liturgiczne, drugi biblijne. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: mysteriumf@gmail.com do dnia 1 marca 2011 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:  www.bil.mysteriumfascinans.pl. Maksymalny czas wystąpienia to 30 minut. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Sesja odbędzie się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ul. Podzamcze 8.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych zagadnieniem relacji między Pismem Świętym a liturgią Kościoła. Temat ten wydaje się być niezwykle aktualnym wobec niedawno opublikowanej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini, z której zostało zaczerpnięte motto naszej sesji: „Chrystus rzeczywiście obecny w Słowie głoszonym w liturgii” (VD 56) – podkreślają organizatorzy.

kp

Zobacz także