Kraków: Święcenia u dominikanów i franciszkanów

Święcenia u dominikanówDo wierności działaniu na rzecz wspólnoty Kościoła wezwał w sobotę, 30 maja, bp Tadeusz Pieronek siedmiu braci dominikanów, którym udzielił święceń diakonatu. – Będziemy się modlić, żeby dary Ducha Świętego, które Bóg rozleje w ich sercach były obfite i trwałe – mówił hierarcha. Uroczystość święceń diakonatu odbyła się przed południem w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie.

Hierarcha wezwał braci dominikanów, aby postali wierni posłudze na rzecz Kościoła do jakiej zostali wyznaczeni. – Ta wierność jest wymagana nie tylko od diakonów, prezbiterów, czy biskupów. Jest wymagana od każdego człowieka, od małżonków, rodziców, ludzi pełniących różne zawody, podejmujących różne powołania.

Święcenia u dominikanów

Ojciec Prowincjał Krzysztof Popławski OP zwracając się z życzeniami do braci diakonów przypomniał słowa kolekty Mszy św. – Niech one będą wezwaniem i programem dla każdego z was. Modliliśmy się, byście byli roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie. Niech to się w waszym życiu dokonuje i pogłębia – powiedział przełożony polskich dominikanów.

Trzech z nowych diakonów rozpocznie pracę w różnych klasztorach w Polsce, pozostali kontynuować będą studia w Krakowie. Tydzień wcześniej z rąk Franciszka kardynała Macharskiego święcenia prezbiteratu przyjęło trzynastu dominikańskich diakonów, z których większość rozpoczęła posługę w różnych klasztorach polskiej prowincji.

Święcenia u Franciszkanów

Także w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w pobliskiej bazylice oo. Franciszkanów, pięciu absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów przyjęło święcenia prezbiteratu, których udzielił im bp Stanisław Dowlaszewicz, posługujący na franciszkańskiej misji w Boliwii.

Bp Dowlaszewicz mówił do zakonników, jakimi mają być kapłanami, a "jakimi im być nie wolno". – Macie być kapłanami na wzór Chrystusa. Macie być tacy jak On. Swoim życiem, przykładem, świadectwem macie upiększać oblicze Kościoła, dzisiejszego Kościoła – tak jak zrobił to św. Franciszek, który naprawił Kościół w Jego stylu – tłumaczył.

Kaznodzieja przestrzegał, aby neoprezbiterzy nie byli kapłanami "w wersji light". – Nie możecie być "light". "Light" jest bez sensu, bez smaku. Macie być kapłanami, którzy będą mówić, że warto iść za Chrystusem, że warto poświęcić swoje życie dla Niego, warto z Nim i na Nim budować – wyjaśniał bp Dowlaszewicz.

FranciszkaniePrzełożony prowincji krakowskiej franciszkanów o. Jarosław Zachariasz życzył braciom, by "byli świętymi kapłanami, aby postępowali według Ducha i do Niego się stosowali". Dzień wcześniej w kaplicy seminaryjnej noeprezbiterzy złożyli przysięgę wierności Bogu i Kościołowi.

Bracia do święceń przygotowywali się przez osiem lat – rok postulatu, rok nowicjatu i sześć lat studiów filozoficzno-teologicznych. Od lipca podejmą pracę w różnych miejscach prowincji, m.in. w Zielonej Górze, we Lwowie, w Rychwałdzie k. Żywca, Sanoku i Jaśle.

W tym roku franciszkanie obchodzą 800-lecie ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka przez Stolicę Apostolską i 600. rocznicę śmierci bł. Jakuba Strzemię, współpatrona krakowskiej prowincji.

inf. KAI, opr. Mw
fot. ag, franciszkanie.pl

 

Zobacz także