Kraków: Trwa 5. edycja „Mysterium Fascinans”

Na krakowskim Podzamczu od kilku godzin trwa 5. edycja rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans", których spiritus movens jest współpracownik Fundacji, dk. Krzysztof Porosło.

Jako Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dołączyliśmy do współorganizacji rekolekcji kilka lat temu, obejmując wydarzenie patronatem Liturgia.pl, angażując się także czynnie w oprawę muzyczną Mszy świętych. Rozwój rekolekcji jest bezsprzeczny – z roku na rok przybywa chętnych, by celebrować liturgię, zgłębiając w sposób rzeczowy i świadomy – nie jedynie emocjonalny – jej bogactwo. Zaproszeni w tym roku goście, uznani wykładowcy z Polski i zagranicy, wtajemniczą nas w istotę sakramentów, ale również w ich relację wobec liturgii. W trakcie rekolekcji swoje refleksje, w nurcie tegorocznego tematu, w kilku odsłonach przekaże nam teolog ks. Robert Woźniak. Poniżej przedstawiamy Jego słowo wstępne do 5. edycji „Mysterium fascinans”:

Posłuchaj wprowadzenia ks. Roberta Woźniaka
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12065_1.mp3|duration=139
Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

"Wsłuchując się w głos Magisterium Kościoła i rozeznając znaki czasu postanowiliśmy głębiej wniknąć w rzeczywistość trzech sakramentów, których przyjęcie czyni nas chrześcijanami, a więc tymi, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Papież Benedykt XVI ogłaszając listem «Porta Fidei» rok wiary pisał: „Rok wiary w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (nr 6). Każde nasze nawrócenie nie jest niczym innym, jak powrotem do łaski chrztu i bierzmowania. Bliskość z Bogiem to przebywanie w perspektywie Jego eucharystycznej obecności i przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Chrystusa.

Równocześnie w październiku bieżącego roku odbędzie się synod biskupów poświęcony tematowi nowej ewangelizacji. Lineamenta (dokument przygotowujący) tego synodu bardzo mocno podkreśla temat i znaczenie katechumenatu oraz sakramentów wtajemniczenia dla życia Kościoła dzisiaj: „Katechumenat zostaje nam dany jako model, który przyjął w ostatnim czasie Kościół, by nadać formę swym procesom przekazu wiary […] W jaki sposób Kościół na Zachodzie będzie potrafił sobie poradzić z rewizją swych praktyk chrzcielnych, będzie zależało oblicze chrześcijaństwa w jego świecie w przyszłości oraz zdolność wiary chrześcijańskiej do przemawiania do jego kultury” (Lineamenta, 15.18).

Podążając za intuicjami Papieża Benedykta XVI pragniemy zaproponować wszystkim głębszą refleksję nad tematem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i nade wszystko realne doświadczenie „życia w Chrystusie” przez piękne celebrowanie świętej liturgii. W tej harmonijnej jedności wymiaru naukowego i modlitewnego, zdecydowanie prymat posiada celebracja liturgii, gdzie w rozmaitości form (zwyczajna, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, ryt dominikański; chorał gregoriański i polifonia) będziemy doświadczać tego, że Bóg jest najważniejszy, a naszym najpiękniejszym zadaniem jest błogosławione „marnowanie” czasu i środków na liturgii" (słowo od organizatorów rekolekcji).

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157631459769434″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także