Kraków: V rekolekcje „Mysterium fascinans” – trwają zapisy

W dniach 7–9 września 2012 w gmachu krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się piąta edycja rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Mają one łączyć w sobie dwie rzeczywistości: piękną celebrację liturgii i naukową refleksją nad nią.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli znani liturgiści także z zagranicy. Referaty wygłoszą: ks. prof. Felix Maria Arocena Solano, ks. prof. Pierangelo Muroni, ks. prof. Czesław Krakowiak, ks. prof. Bogusław Migut i ks. dr Maciej Zachara MIC. Gościem rekolekcji będzie także ks. bp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej oraz przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP. Rekolekcje prowadzić będą ks. Robert Woźniak i ks. Bogusław Migut. Bardzo duże znaczenie w celebrowaniu liturgii ma również przygotowanie muzyki i śpiewu liturgicznego. Dlatego liturgii towarzyszyć będzie śpiew chorału gregoriańskiego i polifonii w wykonaniu Sławka Witkowskiego wraz ze Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis oraz s. Susi Ferfoglia ze scholą Flores Rosarum.

Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji będzie temat: „Żyć w Chrystusie – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Wsłuchując się w głos Magisterium Kościoła i rozeznając znaki czasu postanowiliśmy głębiej wniknąć w rzeczywistość trzech sakramentów, których przyjęcie czyni nas chrześcijanami, a więc tymi, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Papież Benedykt XVI ogłaszając listem «Portam Fidei» rok wiary pisał: „Rok wiary w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (nr 6). Każde nasze nawrócenie nie jest niczym innym, jak powrotem do łaski chrztu i bierzmowania. Bliskość z Bogiem to przebywanie w perspektywie Jego eucharystycznej obecności i przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Chrystusa.

We wrześniu odbędzie się także synod biskupów poświęcony tematowi nowej ewangelizacji. Lineamenta (dokument przygotowujący) tego synodu bardzo mocno podkreśla temat i znaczenie katechumenatu oraz sakramentów wtajemniczenia dla życia Kościoła dzisiaj: „Katechumenat zostaje nam dany jako model, który przyjął w ostatnim czasie Kościół, by nadać formę swym procesom przekazu wiary (…). W jaki sposób Kościół na Zachodzie będzie potrafił sobie poradzić z rewizją swych praktyk chrzcielnych, będzie zależało oblicze chrześcijaństwa w jego świecie w przyszłości oraz zdolność wiary chrześcijańskiej do przemawiania do jego kultury” (Lineamenta, 15.18).

Podążając za intuicjami Papieża Benedykta XVI chcemy zaproponować wszystkim głębszą refleksję nad tematem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego i nade wszystko realne doświadczenie „życia w Chrystusie” przez piękne celebrowanie świętej liturgii. W tej harmonijnej jedności wymiaru naukowego i modlitewnego, zdecydowanie prymat posiada celebracja liturgii, gdzie w rozmaitości form (zwyczajna, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, ryt dominikański; chorał gregoriański i polifonia) będziemy doświadczać tego, że Bóg jest najważniejszy, a naszym najpiękniejszym zadaniem jest błogosławione „marnowanie” czasu i środków na liturgii.

Do uczestnictwa w rekolekcjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani tematem liturgii, a także ci, którzy pragną przeżyć trzy dni, w czasie których doświadczą prawdy o tym, że najpełniej żyjemy celebrując liturgię; a zatem przede wszystkim osoby świeckie (minimalny wiek to 16 lat), kleryków, siostry zakonne i kapłanów z całej Polski. Doświadczenie czterech wcześniejszych edycji pokazuje nam, że w rekolekcjach liturgicznych mogą uczestniczyć wszystkie stany Kościoła (biskupi, księża, klerycy, siostry zakonne, osoby świeckie), co jeszcze piękniej pokazuje, że wszyscy ochrzczeni stanowimy jedno Ciało w Chrystusie.

Rekolekcje odbędą się w dniach 7–9 września (od piątku do niedzieli) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Zapisy odbywają się wyłącznie przez wypełnienie w dniach 30 kwietnia–10 sierpnia 2012 formularza zgłoszeń, który znajduje się na stronie www.mysteriumfascinans.pl. Dla osób z Krakowa i okolic istnieje możliwość uczestnictwa bez noclegu w budynku seminarium. Koszt wynosi 160 zł (opcja z noclegiem). Wszystkie informacje o rekolekcjach, szczegóły dotyczące zapisów, koszt uczestnictwa (opcje z noclegiem, bez noclegu, wcześniejszego przyjazdu) oraz plan rekolekcji znajduje się na plakacie, na stronie internetowej rekolekcji oraz na Facebooku.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

kp, mw

Patroni medialni Mysterium fascinans 2012

Zobacz także