Kraków: W sobotę gregoriańska wigilia Wszystkich Świętych

Grupa chorałowa Vigilantes, działająca przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, organizuje gregoriańską wigilię uroczystości Wszystkich Świętych oraz Mszę wigilijną 31 października o godzinie 20.30 w kościele św. Idziego pod Wawelem.

Warto nadmienić, że dzisiejsza nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym All Hallows' Eve – wigilia Wszystkich Świętych (jak podaje Wikipedia).

Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin zawiera zalecenie odnośnie do odprawiania wigilii liturgicznych, że „ten zwyczaj należy zachować i popierać” (pkt 71). Zaś punkt 72. brzmi następująco: „Ojcowie Kościoła i pisarze kościelni często wzywali wiernych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne, do nocnych czuwań, albowiem taka modlitwa jest wyrazem oczekiwania na przyjście Pana i do tego pobudza: O północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6); Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących (Mk 13, 35-36). A zatem godni są pochwały ci, którzy Godzinę Czytań odprawiają jako modlitwę w ciągu nocy”.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także