Kraków: Zakończyły się rekolekcje de Sanctissima Trinitate (nagrania)

Czwartek, 27 maja, był pierwszym dniem rekolekcji. Podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem o. Tomasza Grabowskiego, kazanie rekolekcyjne wygłosił o. Wojciech Gołaski. Przedstawiamy także nagranie z konferencji, którą wygłosił po liturgii.

Kazanie z czwartku, W. Gołaski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/golaski_kaz1.mp3

W konferencji po Mszy świętej o. Wojciech mówił o Osobie Boga Ojca i o relacji ojcostwa w Trójcy Najświętszej. "On jest pierwszy. Święty Augustyn nazwał Go źródłem boskości. A to dlatego, że jeśli z trzech Osób boskich jakaś jest źródłem, to jest nim Bóg Ojciec" – mówił.

Konferencja z czwartku, W. Gołaski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/golaski_konf1.mp3

Podobny był plan drugiego dnia rekolekcji – piątku. Szczegółowy program można znaleźć na stronie informacyjnej o rekolekcjach. Poniżej prezentujemy fragment nagrania piątkowej konferencji. Niestety jakość całości nagrania nie pozwala na umieszczenie konferencji w formie audio. Można się z nią zapoznać w formie tekstowej.

Konferencja z piątku – fragm., W. Gołaski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/konf2_skrot.mp3

Kulminacyjnym punktem rekolekcji było nocne czuwanie w wigilię uroczystości Najświętszej Trójcy. Rozpoczęło się nieszporami i konferencją o. Wojciecha, a zasadniczą jego część stanowiło matutinum i wieńcząca całość Msza św.

Konferencja z wiglii, W. Gołaski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/wigilia_konf.mp3

Uroczystej Eucharystii na zakończenie rekolekcji według formularza uroczystości Najświętszej Trójcy przewodniczył o. Wojciech Gołaski, który wygłosił także homilię. Koncelebrował ją dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, o. Tomasz Grabowski OP.

Kazanie z wiglii, W. Gołaski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/wigilia_kazanie2.mp3

Śpiewom podczas wigilii – jak również w czasie Mszy świętych we wcześniejsze dni – przewodniczył o. Grzegorz Przechowski OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wraz z uczestnikami organizowanego przez nas kursu chorału gregoriańskiego.

Kyrie eleison, kantor G. Przechowski OP
/zasoby/uploads/files/audio/trinitas/wigilia_kyrie.mp3

Pobierz śpiewnik (archiwum zip, ok. 10 MB)

Zobacz także

FreshMail.pl