Kraków: Zakonnicy o znaczeniu liturgii dla osób konsekrowanych

Głównym tematem 125. zebrania plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, które odbywa się w Krakowie, jest znaczenie i piękno liturgii we wspólnocie osób konsekrowanych.

Na zaproszenie Księży Misjonarzy (CM), którzy przeżywają rok jubileuszowy w związku z 350. rocznicą śmierci założycieli, św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac, dwudniowe zebranie odbywa się w krakowskim klasztorze tego zgromadzenia. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowanych kilka referatów poświęconych tematyce przeżywania liturgii wewnątrz wspólnoty zakonnej oraz o świadectwie głębi i bogactwa liturgii, jakie zakonnicy powinni dawać Ludowi Bożemu.

Przewidziane jest także przedstawienie informacji o uruchomieniu platformy internetowej oraz wprowadzeniu wspólnej legitymacji dla zakonników w Polsce. Będą także poruszone inne sprawy bieżące.

Podczas spotkania Eucharystię będzie sprawował bp Albin Małysiak CM, który przed 40 laty przyjął sakrę biskupią oraz bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Spodziewana jest obecność przewodniczących konferencji zakonnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce została powołana do życia przez Stolicę Apostolską, dekretem Kongregacji Zakonnej z dnia 30 listopada 1963 r. Początki współpracy międzyzakonnej w Polsce sięgają początków XX w. Stale i lepiej zorganizowane współdziałanie rozpoczęło się jednak od 1949 r., gdy na zaproszenia kard. Adama Sapiehy, pełniącego wówczas obowiązki przewodniczącego Episkopatu (po śmierci kard. Hlonda) spotkali się wyżsi przełożeni, którzy zdecydowali o powołaniu stałego sekretariatu międzyzakonnego. W czasach komunizmu sekretariat pomagał w zachowaniu struktur zakonnych w Polsce.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce jest "kościelną osobą prawną" kolegialną na prawie papieskim, która podlega Stolicy Apostolskiej przez Kongregację ds. Instytutów Życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz Statutem zatwierdzonym przez Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego.

Do zadań Konferencji należy m.in. pogłębianie wzajemnej współpracy między zakonami, rozwijanie inicjatyw w dziedzinie formacji i apostolstwa, popieranie systematycznej współpracy zakonów w zakresie duszpasterstwa i rozwijanie wszelkich inicjatyw i działalności, służących dobru Kościoła; reprezentowanie i obrona w każdej sytuacji praw wszystkich lub znacznej części członków Konferencji wobec kompetentnych władz; nawiązywanie odpowiedniej koordynacji i współpracy z Konferencją Episkopatu oraz z poszczególnymi biskupami.

inf. KAI

Zobacz także