Król pragnie twego piękna

W maju Polska wchodzi do Unii Europejskiej. W najnowszym, 130. numerze „Wieczernika” zapoznać się można z wygłoszonym na V Zjeździe Gnieźnieńskim (14.03.2004) tekstem Stanisława Grygiela „Europa Jana Pawła II”. Autor rozpatruje istotę Europy sięgając do jej początków greckich. Opisuje co zawdzięcza Europa chrześcijaństwu i jednocześnie jak wiele powodów ma chrześcijaństwo, by dziękować Europie.

Główny blok tematyczny podejmuje temat liturgii. Rozpoczyna go artykuł Grzegorza Strządały „Król pragnie twego piękna” o potrzebie i sensie piękna w celebracji na cześć Boga. Kontynuując tę myśl Nina Majek wyjaśnia w tekście „Przeżyć Eucharystię” jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie do niej i pokazuje co to znaczy godnie uczestniczyć.

Kolejne artykuły bardzo konkretnie przedstawiają jak uczynić liturgię piękną i zgodną z postanowieniami Soboru Watykańskiego II. Michał Wsiołkowski pisząc „O wyborze mszy i jej części” zajmuje się poszczególnymi częściami mszy oraz utrzymaniem harmonii między nimi. „Poprzez znaki” Roberta Słocińskiego pokazuje krok po kroku jak przygotować Eucharystię pod względem technicznym. Wojciech Kosmowski w „Liturgii uroczystej” omawia mszę niedzielną i świąteczną. Część instruktażową numeru zamyka artykuł Ady Szymańskiej „Muzyka w liturgii” przedstawiający uwagi na temat doboru śpiewów na mszy. Dalej zamieszczone są świadectwa o tym jak w praktyce może wyglądać odnowione spojrzenie na liturgię; o ożywianiu mszy parafialnej, o modlitwie Eucharystią i o uczestniczeniu we mszy świętej z gromadką dzieci.

Ewa Zawieja

Zobacz także