Królowo Apostołów

Zapewne każdy z nas, słysząc wezwanie Królowo Apostołów, odnosi je do Maryi jako Matki uczniów Jezusa. Każdy z nich chodził za Mistrzem i słuchał Jego nauczania. Po Jego śmierci świadczył o Jego zmartwychwstaniu i głosił Dobrą Nowinę o zbliżającym się Królestwie Bożym.

Jeśli w ten sposób rozumiemy, co znaczy być apostołem, to Maryja zasługuje na miano pierwszej i największej z Nich. Można powiedzieć, że jest Ona wzorem apostoła.

Jej apostolska posługa rozpoczyna się jeszcze przed narodzinami Jezusa. W czasie Zwiastowania Maryja zgadza się zostać Matką Boga, wziąć na siebie zadanie, które przekracza możliwości człowieka. Ta decyzja przynosi Jej radość, którą chce się Ona dzielić z bliskimi. Dlatego też idzie do swojej krewnej Elżbiety, aby Jej o wszystkim opowiedzieć.

Zachowuje Ona w sercu wszystkie ważne wydarzenia, jakie towarzyszyły narodzinom Jej Syna. W Kanie Galilejskiej prosi Jezusa o pomoc dla pary małżeńskiej, która znalazła się w potrzebie. Towarzyszy Jezusowi i Jego uczniom, gdy nauczają w drodze. Pod krzyżem jest obecna przy swoim Synu do końca. Po Zmartwychwstaniu modli się razem z Uczniami i oczekuje na zesłanie Ducha Świętego.

Można powiedzieć, że apostolstwo Maryi polega na Jej olbrzymiej bliskości z Jezusem, dzięki której staje się Ona najlepszym świadkiem Boga-Człowieka na ziemi. Dlatego Jezus, wypowiadając do swojego ucznia słowa: Oto Matka Twoja, przypomina o Jej wielkiej pomocy i miłości do każdego człowieka. Na samym początku matczyną opieką otacza Ona Apostołów. Towarzyszy im w głoszeniu, nauczaniu i tworzeniu pierwszego Kościoła. Nadanie Jej tytułu Królowej Apostołów nie jest więc bezpodstawne.

Odmawiając Litanię Loretańską zawsze dodajemy do tego wezwania słowa: módl się za nami. Wydaje się, że w tym wezwaniu prosimy ją, aby stała się naszą Matką i Królową, uczyła nas o Swoim Synu, pokazywała, jak odpowiadać na Jego wezwania do apostolstwa oraz pomagała nam wytrwale i wiernie szukać Jezusa w naszym życiu.

Módlmy się więc: Maryjo – Królowo Apostołów – pomagaj nam stawać się apostołami, zdolnymi mówić i świadczyć o Jezusie.

Zobacz także