Krzeszowice k. Krakowa: Konferencja naukowa „Język w liturgii”

GrafikaKomisja Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Wydział Polonistyki UJ, Instytut Liturgiczny UPJPII, Katedra Teologii Liturgii Wydziału Teologicznego UKSW organizują konferencję naukową pt. "Język w liturgii", która odbędzie się w dniach 17-19 września w Krzeszowicach k. Krakowa.

Tematy wystąpień:

CZWARTEK, 17.09.2009

Anna Pleskaczewska (UKSW), Pojęcie i natura liturgii
Kazimierz Matwiejuk (UKSW), Wprowadzanie języka polskiego do liturgii
Jacek Nowak (UKSW), Zasady tłumaczenia tekstów liturgicznych
Beata Drabik (UJ), Czy język w liturgii to język zrozumiały i komunikatywny? Próba językoznawczej diagnozy
Renata Przybylska (UJ), Kształt językowy nowej edycji „Mszału rzymskiego” na przykładzie wybranych tekstów
Jadwiga Kowalikowa (UJ), Między normą a skutecznością komunikacyjną. Propozycje modyfikacji tekstów liturgicznych na wybranych przykładach
Renata Grzegorczykowa (UW), Jeszcze o punktach trudnych w interpretacji „Modlitwy Pańskiej”
Artur Czesak (UJ), Niejasność i tajemnica – refleksje nad fragmentami nowego „Mszału rzymskiego”
17.00 – 19.00 – dyskusja z udziałem tłumaczy tekstów nowej edycji „Mszału rzymskiego”

PIĄTEK, 18.09.2009

Przemysław Nowakowski (UPJPII), Problem reformy języka liturgii bizantyjsko-słowiańskiej na Lokalnym Soborze Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej w Moskwie (1917-1918 r.)
Walerian Bugel (Uniwersytet Ołomuniecki), Sposób tłumaczenia terminów kluczowych dla teologii i duchowości bizantyjskiej w porównaniu z ich wersjami czeskimi i słowackimi
Karina Jarzyńska (UJ), Projekt polskiego języka liturgicznego zawarty w pracach ks. Józefa Sadzika i Czesława Miłosza
Agnieszka Sieradzka-Mruk (UJ), O niektórych właściwościach językowych modlitw liturgicznych
Izabela Winiarska-Górska (UW), Od „Agendy gdańskiej” (1637) do „Śpiewnika ewangelickiego” (2002) – polszczyzna dawnych i współczesnych ksiąg liturgicznych polskich ewangelików
Jadwiga Zieniukowa (IS PAN), Język kaszubski, obok polskiego, w liturgii katolickiej – nowe zjawisko w Kościele w Polsce
Jan Rusiecki (UKSW), Związki frazeologiczne w księgach liturgicznych

sekcja A

Andrzej Draguła (USZ), Przypomnienie, wspomnienie, pamiątka. O języku anamnezy liturgicznej
Sławomir Płusa (IT, Radom), Symboliczny wymiar podstawowych doświadczeń ludzkich w języku oracji mszalnych i niektórych modlitw eucharystycznych
Aleksander Gomola (UJ), Nabożeństwa tylko dla kobiet? Propozycje liturgiczne Women-Church
Andrzej Kominek (UH-P, kielce), Choroba i śmierć w liturgicznych obrzędach sakramentu namaszczenia chorych
Jan Kamieniecki (UWr), Język tekstów wprowadzających do obrzędów sakramentów i pogrzebu w liturgii katolickiej

sekcja B

Iwona Pałucka-Czerniak (UZ), Językowy i gatunkowy kształt modlitwy powszechnej w Kościele augsbursko-ewangelickim na materiale wybranych ksiąg liturgicznych
Katarzyna Czarnecka (UAM), Uwagi o kształcie językowym komentarza liturgicznego
Łukasz Leonkiewicz (ChAT), Rola tekstów liturgicznych w nabożeństwach cyklu dobowego w Kościele prawosławnym i rzymskokatolickim
Izabela Rutkowska (UZ), Liturgia i mistyka jako pojęcia należące do tego samego kręgu semantyczno-leksykalnego
Anna Różyło (WSH-P), Znaczenie wiary w tekstach liturgicznych a profile wiary w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”

SOBOTA, 19.09.2009

Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec (UŚ), Jak się mówi o Bogu i do Boga w modlitwach eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci?
Zbigniew Pasek (AGH), Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy, czyli Bóg jako perlokucja
Marek Lis (UO), Czy dziewięć to trzy? O przekładzie liczebników w lekcjonarzach
Henryk SławińskI (UPJPII), Sytuacje komunikacyjne w liturgii i ich językowy wyraz
Sebastian Kiraga (Humboldtuniversität, Berlin), O sytuacji komunikacyjnej w nabożeństwach na przykładzie Mszy Świętej według „Mszału rzymskiego” z 1962 i 1970 r.
Joanna Pietrzak-Thébault (UkSW), Język liturgiczny a język standardowy – analiza porównawcza polskiej i francuskiej praktyki liturgicznej

* * *

Informacje z konferencji będzie można śledzić w serwisie Liturgia.pl oraz na naszym kanale na Blipie czy Twitterze.

Zobacz także