Ksiąg liturgicznych ciąg dalszy

Bracia ze Stanów Zjednoczonych nie  dają za wygraną. Opublikowali dwie kolejne księgi liturgiczne. Zamysł jest taki sam jak przy poprzedniej księdze: teksty z liturgii dawnej wraz z odpowiednią dla nich muzyką, układamy w porządku liturgii współczesnej. W ten sposób powstaje swoisty rzymski brewiarz z muzyką dominikańską. Podobny pomysł realizowali bracia na Stolarskiej, ale zapał zgasł...

Nowe księgi to: Nieszpornik na okres Wielkiego Postuokres paschalny. Nazwa myląca o tyle, że oprócz nieszporów są tam też jutrznie. Polecam uważnej lekturze i krytycznej ocenie.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.