Książki na Wielki Post, które skłaniają do wysiłku

Oto subiektywny wybór książek na Wielki Post. Powiem o tytułach, które nie tylko się czyta; z nimi przemierza się mniej lub bardziej codzienne przestrzenie, z nimi się oswaja, od nich się odchodzi i wraca – bez obietnicy bliższego poznania.

Zmuszają do wysiłku, podnoszą poprzeczkę do granic, nie obiecując nic w zamian, mimo że człowiek się od nich spodziewa… no właśnie – nie wiadomo czego. Przy tym warte są nieprzespanych nocy i potrafią poprowadzić w miejsca, których się człowiek nie spodziewał.

„Dominikanie o siedmiu grzechach głównych”

praca zbiorowa (bracia dominikanie)

Nieuporządkowaną, przesadną, złudną i pełną sprzeczności rzeczywistość grzechu odsłaniają autorzy z wielką elokwencją i przenikliwym spojrzeniem, a ich konstatacje klarują czytelnikowi widoki na piękno życia bez grzechu. Lektura niebezpieczna – trudno przebrnąć bez chęci do poważnych przemeblowań duchowych.

Zazdrość nie znosi miłości. Próbując pozbawić ją wolności, niszczy miłość, co w efekcie jest zwykle samozniszczeniem. Miłość natomiast może podcinać zazdrości podejrzliwe, oceniające i cyniczne spojrzenie prostą radością z dobra, które staje się udziałem drugiego człowieka [fragment książki, Krzysztof Popławski OP].

Zobacz książkę w sklepie internetowym

„Modlitwy na każdy dzień Wielkiego Postu”

Michał Wilk

Niezwykłość tej niewielkich rozmiarów książeczki polega na tym, że jej autor sięgnął do rdzenia – zebrał modlitwy pochodzące głównie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które wyszły spod pióra świętych, Ojców Kościoła oraz świadków Chrystusa. Te słowa są jak świeża, krystaliczna woda, wytryskująca ze źródeł tradycji katolickiej.

Panie, stań się skrzydłami dla naszych myśli – lekkimi skrzydłami, które nas uniosą ku wyżynom i poprowadzą do naszego wiekuistego mieszkania. Spraw, byśmy mogli pojąć, do jakiego piękna jesteśmy powołani, poprzez to duchowe piękno, które Twoja nieśmiertelna wola budzi w nas już w tym śmiertelnym życiu.
[fragment rozważań św. Efrema zawartych w książce]

Zobacz książkę w sklepie internetowym

„Chrystus i Jego Kościół”

Joseph Ratzinger, Rekolekcje wielkopostne wygłoszone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Książka kard. Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, w swej zasadniczej części stanowi zapis rekolekcji, jakie autor wygłosił w Watykanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II oraz pracownikom Kurii Rzymskiej. To jedna z najlepszych publikacji dla stawiających sobie wysoko poprzeczkę w pogłębionym przygotowaniu do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Mądrość wielkiego teologa wymaga uważnego i skupionego czytelnika.

Hałaśliwej i despotycznej władzy tego świata przeciwstawia On bezbronną władzę miłości, która na Krzyżu – a potem wciąż od nowa w dziejach – przegrywa, a mimo to stanowi coś nowego, Boskiego, co opiera się niesprawiedliwości i ustanawia Królestwo Boże. Bóg jest inny.
[fragment książki]

Zobacz książkę w sklepie internetowym

„Droga krzyżowa”

Anna Pajda, bracia dominikanie

Chłód kamienia, wygięte gwoździe, drabina z wytartymi szczeblami, schody ze śladami utrudzony stóp – to jest rzeczywistość drogi męki i zmartwychwstania, którą przywołują autorzy chcąc urealnić misterium. Minimalistyczny i perfekcyjnie dopracowany sposób wydania książki nie jest tu bez znaczenia – nic tu nie odrywa od treści najistotniejszych.

Skoro Bóg wcielił się i przeszedł drogę krzyżową, to Jego przejście realnie musiało dotknąć całej naszej rzeczywistości (…)
[fragment książki

Zobacz książkę w sklepie internetowym

Wszystkie książki dostępne są zarówno w sklepie internetowym naszego serwisu, na sklep.liturgia.pl, jak i na Stolarskiej 12 w Krakowie.

Zobacz także

Teresa Bosak

Teresa Bosak na Liturgia.pl

Orawianka rodem z Zubrzycy Dolnej. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze specjalnością Komunikowanie Społeczne. W ramach projektu „Wsparcie na starcie” Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL pełniła rolę asystenta społeczno-kulturowego dla cudzoziemców przybywających do Krakowa. Głęboko zainteresowana twórczością Samuela Becketta i Hermanna Hessego. Miłośniczka kultury skandynawskiej. Lubi być w drodze (zawsze z książką), długo rozmawiać późną porą przy herbacie i śmiać się do łez. Pasjami ogląda dobre filmy. Pracuje w Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.