Kto może błogosławić ewangeliarzem?

Moje pytanie dotyczy błogosławieństwa ewangeliarzem po odczytaniu ewangelii. Błogosławić może biskup. Czy zawsze tak było że błogosławili biskupi, czy wcześniej było to zastrzeżone papieżowi?

Zwyczaj błogosławieństwa Ewangeliarzem pochodzi z Kościoła wschodniego. Powrócił do Kościoła rzymskokatolickiego dopiero niedawno i początkowo był zarezerwowany dla papieża. Zgodnie z nowym OWMR, błogosławieństwa Ewangeliarzem może udzielić każdy biskup (i tylko biskup), według uznania (OWMR 175).

Michał Pac OP

Zobacz także