Który ołtarz okadzać?

Który ołtarz należy okadzać podczas liturgii godzin, szczególnie na nieszporach, jeśli kościół jest przedsoborowy i ma w prezbiterium dwa ołtarze?

Rafał

Odpowiedź na to pytanie pozwolę sobie zacząć od przytoczenia fragmentu Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego:

W nowo budowanych kościołach winien być wzniesiony tylko jeden ołtarz, który w zgromadzeniu wiernych będzie oznaczał jednego Chrystusa i jedną Eucharystię Kościoła.

Gdy zaś w kościołach już istniejących dawny ołtarz jest tak ustawiony, że utrudnia uczestnictwo wiernych, a nie może być przeniesiony bez naruszenia wartości dzieła sztuki, należy zbudować inny ołtarz stały, artystycznie wykonany, i poświęcić go zgodnie z Pontyfikałem. Przy tym tylko ołtarzu należy odtąd sprawować święte obrzędy. Aby zaś uwaga wiernych nie odrywała się od nowego ołtarza, dawny ołtarz nie powinien być specjalnie przyozdabiany. (OWMR 303)

Przytoczony tekst jasno pokazuje, że w kościele powinien być jeden ołtarz, który „będzie oznaczał jednego Chrystusa i jedną Eucharystię Kościoła.” Jeżeli buduje się drugi ołtarz (tzw. „posoborowy”), to odtąd już tylko przy nim należy sprawować Eucharystię i już tylko on będzie oznaczał Chrystusa. Dlatego też, stosując okadzenie podczas Jutrzni (na Benedictus) i Nieszporów (na Magnificat), co jest bardzo chwalebne, ten właśnie nowy ołtarz należy okadzać.

Michał Pac OP

Zobacz także