Kuria Rzymska: Komisja Ecclesia Dei wcielona do Kongregacji Nauki Wiary?

ecclesiaAndrea Tornelli dzieli się na blogu swoimi przewidywaniami co do zmian organizacyjnych w Kurii Rzymskiej: W nadchodzących tygodniach Benedykt XVI wyda motu proprio wcielające komisję Ecclesia Dei (ustanowioną decyzją Jana Pawła II w celu przywrócenia pełnej komunii lefebrystów z Rzymem) do Kongregacji Nauki Wiary.

Papież zapowiedział ten krok w marcu w skierowanym do biskupów liście poświęconym sprawie bp. Williamsona i zdjęciu ekskomuniki z liderów bractwa wyświęconych przez abp. Lefebvre`a.

Komisji przewodniczy obecnie kard. Dario Castrillón Hoyos, który 4 lipca skończy 80 lat i opuści urząd z racji wieku. Po nim komisji przewodniczyć będzie kard. William Joseph Levada.

to, za: newliturgicalmovement.org 

td

Zobacz także