Kurs kandydatów na nadzw. szafarzy komunii świętej

W siedzibie bydgoskiej Caritas odbył się pierwszy kurs kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Wzięło w nim udział 37 osób. Obecnie na terenie diecezji taką posługę wypełnia 120 szafarzy - wielu z nich wywodzi się ze wspólnot i stowarzyszeń parafialnych, przede wszystkim Domowego Kościoła i Neokatechumenatu.

Z kandydatami spotkał się ks. Wenancjusz Żmuda z wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej, który podkreślił, że obecność szafarzy w Kościele to wielka pomoc dla wspólnoty parafialnej, szczególnie w posłudze dla ludzi chorych i cierpiących. – Ciągle potrzeba nowych świadków. Dlatego zrodziła się myśl, aby organizować kursy dla szafarzy.

Mszy św. dla kandydatów w kaplicy św. Ojca Pio przewodniczył ks. prałat Bronisław Kaczmarek, który przyznał, że szczególnie w dzisiejszych czasach niesienie Chrystusa Eucharystycznego ludziom chorym oraz pomoc w rozdawaniu Komunii Świętej usprawnia funkcjonowanie wspólnoty i daje świeckim określone miejsce w Kościele. – Ci ludzie są bardzo gorliwi i szlachetni, robimy zatem wszystko, aby tego typu spotkania wspomagały ich, żeby mieli świadomość, że są żywymi świadkami Chrystusa, że nie tylko sutanna czy habit, ale także ich ubranie może być znakiem obecności samego Boga – podkreślił wikariusz generalny.

Sławomir Bratkowski z parafii św. Wawrzyńca w Nakle najpierw ukończył studia wojskowe. Kiedy zrezygnował z tej drogi, ze względów światopoglądowych, wstąpił na studia teologiczne. Posługa szafarza to, jego zdaniem, szansa na pogłębione życie duchowe. – Może to będzie dla mnie jakaś wewnętrzna gwarancja, że będę żył spokojniej, a moje odniesienia do innych będą życzliwsze dzięki spotkaniu z Chrystusem – podkreśla.

Od 1990 roku posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Polsce mogą wypełniać mężczyźni od 35 do 65 lat, którzy powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa oraz wiernych. Szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii Świętej, a także roznosi ją do chorych.

inf. KAI

 

Zobacz także