LG Benedyktynów – Adwent – Antyfony

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu.

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

 

1. Antyfona jutrzni z 20 grudnia, ton VII d oraz Psalm 39

Tekst na brewiarz.pl

Jest to polska wersja najsłynniejszego wołania adwentowego, zaczerpniętego z Księgi Proroka Izajasza: Rorate caeli – znanego w formie naszych tradycyjnych pieśni adwentowych „Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry” czy „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”. Szeroka melodia tej antyfony wyraża tyleż wielką adwentową tęsknotę, jak i hojność jej spełniania przez Boga.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_1.MP3

4. antyfona jutrzni 20 grudnia, ton I g oraz Psalm 146

Tekst na brewiarz.pl

Jest to polska wersja łacińskiej antyfony Lex, podobnie utrzymanej w I tonie gregoriańskim. Ukazuje ona wymowne i niosące pociechę znaczenie przyjścia Pana Jezusa w kontekście prawa Starego Testamentu.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_2.MP3

2. Antyfona jutrzni 21 grudnia oraz Psalm 65

Tekst na brewiarz.pl

W antyfonie tej, w nawiązaniu do jej łacińskiego pierwowzoru Propter Sion, wyrażona jest determinacja oczekującego na Mesjasza. Polska wersja tej antyfony wykorzystuje inny ton gregoriański niż łaciński oryginał.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_3.MP3

1. antyfona jutrzni 21 grudnia oraz Psalm 32

Tekst na brewiarz.pl

Proste słowa i prosta melodia ukazują uroczysty charakter adwentowej nadziei. Syjon jako siedziba Zbawiciela jest znakiem do pełnienia się w Jego przyjściu historii i aspiracji ludzi.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_4.MP3

3. Antyfona jutrzni 22 grudnia oraz Pieśń Iz 12, 1-6

Tekst na brewiarz.pl

To spokojne wezwanie do wielbienia Boga ukazuje jego obecność w historii – jako Boga naszych ojców. Czas adwentu jest intensyfikacją naszej świadomości przeszłości jako rękojmi dobrej przyszłości – czyli zbawienia.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_5.MP3

1. Antyfona jutrznia 23 grudnia oraz Psalm 51

Tekst na brewiarz.pl

I tutaj mamy do czynienia z polską wersją łacińskiej antyfony Constantes. Utrzymany został zastosowany w niej II ton gregoriański. Proste przesłanie jej słów koresponduje ze zwartym muzycznym charakterem tego tonu.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_6.MP3

2. Antyfona jutrzni 23 grudnia oraz Psalm 92

Tekst na brewiarz.pl

W tej antyfonie słyszymy V ton, wyrażający zawsze bezpośrednią radość. Jest to jeden z ważniejszych wątków duchowego klimatu Adwentu. W pierwszej części antyfony wznosząca się melodia wymownie ilustruje słowa Do Ciebie Panie wznoszę moją duszę.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_7.MP3

3. antyfona jutrzni 24 grudnia oraz Pieśń Szczęście Mędrca

Tekst na brewiarz.pl

Jak większość innych tekstów tego dnia zawiera bezpośrednie odniesienie czasowe do Tajemnicy Bożego Narodzenia – mówi o tym, co wydarzy się „dzisiaj” i „jutro”. Wszystko wyrażone jest w typowym dla adwencie IV tonie gregoriańskim.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_8.MP3
Antyfony 3. okresu Adwentu
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628332937187″ type=”gallery” size=”large”

Antyfony do Pieśni Zachariasza z jutrzni 18 i 19 grudnia

Tekst Kantyku Zachariasza na brewiarz.pl

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_9.MP3
Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_10.MP3

Antyfona do Pieśni Zachariasza z 24 grudnia

Antyfona do Pieśni Zachariasza dnia Wigilii Bożego Narodzenia w poetycki sposób określa sposób Poczęcia i Narodzin Zbawiciela. Pobrzmiewają w niej obrazy ze Starego Testamentu (Ks. Sędziów, Ks. Izajasza, Ps. 110/109)

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10993_11.MP3
Antyfony do Pieśni Zachariasza
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628400552381″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628021879045″ type=”gallery” size=”large”

 

Zobacz także