LG Benedyktynów – Adwent – Hymny

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności (KL 95).

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności (KL 95). (…)

O wiele bardziej bezpośrednio i wprost niż to ma miejsce w psalmach, oraz uroczyściej i obszerniej aniżeli w modlitwach, zostaje wyrażone w hymnach to, co specyficznie chrześcijańskie, w formie poetyckiej (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 120-121). Hymn jest tym elementem, który ze swej natury jest raczej trudny do przekładu na inne języki; Konferencje Biskupów otrzymały więc władzę przystosowania hymnów łacińskich do właściwości swojego języka. Zezwolono również na komponowanie nowych hymnów, byleby odpowiadały charakterowi konkretnej godziny, należy jednak unikać wprowadzania popularnych piosenek, nie posiadających wartości artystycznej.

Hymn "Otwórz się niebo"

Tekst na brewiarz.pl

Druga część Adwentu (od 17 grudnia) jest czasem bezpośredniego oczekiwania na Mesjasza, czego wyrazem jest ten hymn. Uroczysta i przepełniona tęsknotą melodia towarzyszy tu tekstowi bogatemu w biblijne obrazy adwentowe. Ujmujący jest pokorny i błagalny charakter tego utworu.

Śpiew benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10992_1.MP3

Hymn "Boża Mądrości"

Tekst na brewiarz.pl

Ten hymn rekapituluje poniekąd wezwania z siedmiu antyfon „O”. Uroczysty, ale i tęskny charakter melodii wzmocniony jest czterokrotnie powtórzonym w ostatnim wersie wymownym adwentowym wołaniem „Przyjdź do nas, Panie!”

Śpiew benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10992_2.MP3

Hymn "Raduj się niebo"

Tekst na brewiarza.pl

Ważnym wymiarem Adwentu jest radość. Jej obecność w oczekiwaniu na Mesjasza jest mocno osadzona w Biblii. Niniejszy hymn jest tego wyrazem. Prosta melodia w VIII tonie wzmaga to uczucie pełnej nadziei radości.

Śpiew benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10992_3.MP3

Hymn "Pragniemy Ciebie"

Tekst na brewiarz.pl

Najczęściej w śpiewach chorałowych Adwentu pojawia się IV ton gregoriański. Swoją charakterystyką wyraża on tęsknotę, ale i pewną powściągliwość w pewnym sensie łączącą się z nadzieją. Usłyszeć to możemy w melodii omawianego hymnu, którego słowa nawiązują do Psalmu 42.

Śpiew benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10992_4.MP3
Neumatyczny zapis melodii hymnów adwentowych
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628400692335″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628021879045″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także