LG Benedyktynów – Adwent – Inwitatorium

Zazwyczaj Liturgię Godzin rozpoczyna Wezwanie. Składa się ono z wersetu Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę oraz z psalmu 95, który codziennie wzywa wiernych do głoszenia chwały Bożej.

Zazwyczaj Liturgię Godzin rozpoczyna Wezwanie. Składa się ono z wersetu Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę oraz z psalmu 95, który codziennie wzywa wiernych do głoszenia chwały Bożej, do słuchania głosu Pana i zachęca ich do wyczekiwania „krainy spoczynku”. Zamiast psalmu 95 można także, zależnie od okoliczności, wziąć psalm 100 lub 24. Psalm Wezwania najlepiej odmawiać na przemian z jego antyfoną zgodnie z podanymi wskazówkami. Tę antyfonę recytuje się i powtarza przed rozpoczęciem psalmu; powtarza się ją także po każdej jego strofie. (OWLG 34)

Inwitatorium z 3. okresu Adwentu oraz Psalm 67

Tekst na brewiarz.pl

Antyfona inwitatorium na czas od 17 grudnia, otwierając, pulsuje echem oczekiwania coraz bardziej nabrzmiałego spełnieniem. Psalm, który ją oplata, jest obrazem niosącego błogosławieństwo i dobrobyt objawienia Boga.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10990_1.MP3

Inwitatorium na 24 grudnia oraz Psalm 100

Tekst na brewiarz.pl

Tym razem pojawia się już specjalny tekst, przeznaczony tylko na dzień wigilijny i opisujący, co się wydarzy. Interesujące jest rozgraniczenie dwóch dni tych Świąt – wieczoru wigilijnego, któremu przypisywane jest oznajmienie Bożego Narodzenia oraz właściwego dnia Bożego Narodzenia, określonego jako objawienie Bożej chwały.

Śpiew – benedyktyni: br. Jarosław Kurek, Wojciech Wójtowicz
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10990_2.MP3
Zapis nutowy Wezwań
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628400612425″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628021879045″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także