LG Dominikanie – Adwent – Hymny

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności.

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności (KL 95). (…) O wiele bardziej bezpośrednio i wprost niż to ma miejsce w psalmach, oraz uroczyściej i obszerniej aniżeli w modlitwach, zostaje wyrażone w hymnach to, co specyficznie chrześcijańskie, w formie poetyckiej (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 120-121). Hymn jest tym elementem, który ze swej natury jest raczej trudny do przekładu na inne języki; Konferencje Biskupów otrzymały więc władzę przystosowania hymnów łacińskich do właściwości swojego języka. Zezwolono również na komponowanie nowych hymnów, byleby odpowiadały charakterowi konkretnej godziny, należy jednak unikać wprowadzania popularnych piosenek, nie posiadających wartości artystycznej.

O hymnach więcej na brewiarz.pl.

W polskojęzycznej Liturgii Godzin u Dominikanów bywają też śpiewane Hymny. W niniejszej propozycji pragniemy zwrócić uwagę na ich gregoriańskie melodie. Część z nich jest zbyt trudna do bezpośredniego zastosowania w języku polskim. Są jednak wyjątki. Należy do nich tradycyjna melodia Hymnu z okresu Adwentu Conditor alme siderum. Proponujemy zastosowanie jej do odpowiedniego Hymnu w języku polskim.

Hymn Stwórco gwiaździstych przestworzy (I nieszpory, I niedzieli Adwentu)

Tekst hymnu na brewiarz.pl

Śpiew: Grupa Chorałowa, z udziałem dominikanów
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także