LG Dominikanie – Adwent – Lectio brevis

Czytania krótkie były dawniej zwane kapitulami i są ograniczone nieraz do jednego krótkiego zdania. Stosownie do przeświadczenia, że czytanie Pisma św. jest nieodłącznie związane z modlitwą Kościoła, ma ono miejsce w każdej godzinie.

Czytania krótkie były dawniej zwane kapitulami i są ograniczone nieraz do jednego krótkiego zdania. Stosownie do przeświadczenia, że czytanie Pisma św. jest nieodłącznie związane z modlitwą Kościoła, ma ono miejsce w każdej godzinie. Czytania krótkie należy „czytać i słuchać, jak prawdziwe ogłoszenie Bożego Słowa“. (…) Służą one „pomocą do naświetlania pewnych krótkich tekstów, na które mniej zwróciłoby się uwagi przy kursorycznym czytaniu Pisma św.“. (OWLG 45, 156) W doborze tekstów do czytań krótkich, zgodnie ze starą tradycją, pominięto Ewangelie, uwzględniono charakter niedzieli (misterium Paschy), piątku (misterium Krzyża) oraz specyfikę poszczególnych godzin modlitewnych. Czytania w nieszporach dobrane są wyłącznie z Nowego Testamentu, ponieważ występują one po kantyku nowotestamentalnym. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 118)

czytaniach w Liturgii Godzin więcej na brewiarz.pl.

Czytanie krótkie (tydzień I, niedziela)

Śpiew: Grupa Chorałowa, z udziałem dominikanów
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także