LG Dominikanie – Adwent – Magnificat

W jutrzni, nieszporach i komplecie możemy spotkać trzy kantyki: Benedictus (Błogosławiony Pan, Bóg Izraela), Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) i Nunc dimittis (Teraz o, Panie), pochodzące z Ewangelii.

W jutrzni, nieszporach i komplecie możemy spotkać trzy kantyki: Benedictus (Błogosławiony Pan, Bóg Izraela), Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) i Nunc dimittis (Teraz o, Panie), pochodzące z Ewangelii. Dwa pierwsze wyrażają "chwałę odkupienia i dziękczynienie" Mają własne antyfony. Wszystkie trzy kantyki powinniśmy traktować z takim samym "namaszczeniem i godnością" jak Ewangelię: odmawiać na stojąco, na początku uczynić znak krzyża św. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 115)

Więcej na temat Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu na brewiarz.pl.

Magnificat (w tonie 2, dwie wersje gregoriańskie: uproszczona i pełna)

Wersja uproszczona; śpiew: Grupa Chorałowa, z udziałem dominikanów
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także