LG Dominikanie – Adwent – Prośby

Modlitwy błagalne lub wstawiennicze Laudesów (Jutrzni) i Nieszporów pozwalają dobrze zrozumieć, że Liturgia Godzin jest na pierwszym miejscu modlitwą całego Kościoła za cały Kościół, a także za zbawienie świata. (…) Modlitwy błagalne Liturgii Godzin, choć podobne w swej strukturze do „modlitwy powszechnej” ze Mszy św.

Modlitwy błagalne lub wstawiennicze Laudesów (Jutrzni) i Nieszporów pozwalają dobrze zrozumieć, że Liturgia Godzin jest na pierwszym miejscu modlitwą całego Kościoła za cały Kościół, a także za zbawienie świata. (…) Modlitwy błagalne Liturgii Godzin, choć podobne w swej strukturze do „modlitwy powszechnej” ze Mszy św. (…) nie są jednakże modlitwą „zwykłej” prośby, te modlitwy zostawiają dużo miejsa na wyznanie wiary, na proklamację chwały Bożej, co lepiej podkreśla nadzieję, na której się opieramy, że zostaniemy wysłuchani“ (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 122-123). Ojcowie Kościoła jako zachętę do wprowadzenia modlitw odczytali słowa św. Pawła: „ażeby prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 1–4)

O Prośbach, Modlitwie Pańskiej i Modlitwie Końcowej więcej na brewiarz.pl.

Prośby: "Pokornie błagajmy Boga Ojca" (tydzień I, czwartek)

Śpiew: Grupa Chorałowa, z udziałem dominikanów
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/10981_1.mp3
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także