LG Dominikanie – Boże Narodzenie – Antyfony

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu.

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

Antyfona Bożonarodzeniowa „Hódie”, śpiewana wraz z Magnificat

Antyfona do Pieśni Maryi „Hódie” sławi w prostych słowach przyczynę radości w Uroczystość Bożego Narodzenia. Kiedy Nieszpory odprawiane są po polsku, ta antyfona bywa u dominikanów recytowana. Prezentujemy jej oryginalną, łacińską wersję nie tylko z powodu braku wersji śpiewanej po polsku, ale przede wszystkim dlatego, że ogłaszanie „Hódie” w naszych Nieszporach Narodzenia Pańskiego zaliczamy do czynności szczególnie ulubionych.

Ant. Dzisiaj się Chrystus narodził, * dziś się objawił Zbawiciel; / dzisiaj na ziemi śpiewają aniołowie, / radują się archaniołowie; / dziś weselą się sprawiedliwi wołając: / Chwała na wysokości Bogu, / alleluja.

Śpiew: G. Przechowski OP, D. Kusz OP, W. Sznyk OP
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także