LG Dominikanie – Boże Narodzenie – Magnificat

W jutrzni, nieszporach i komplecie możemy spotkać trzy kantyki: Benedictus (Błogosławiony Pan, Bóg Izraela), Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) i Nunc dimittis (Teraz o, Panie), pochodzące z Ewangelii.

W jutrzni, nieszporach i komplecie możemy spotkać trzy kantyki: Benedictus (Błogosławiony Pan, Bóg Izraela), Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) i Nunc dimittis (Teraz o, Panie), pochodzące z Ewangelii. Dwa pierwsze wyrażają "chwałę odkupienia i dziękczynienie" Mają własne antyfony. Wszystkie trzy kantyki powinniśmy traktować z takim samym "namaszczeniem i godnością" jak Ewangelię: odmawiać na stojąco, na początku uczynić znak krzyża św. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 115)

Więcej na temat Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu na brewiarz.pl.

Magnificat w tonie 1b, wersja pełna i uproszczona

Śpiew: G. Przechowski OP, D. Kusz OP, W. Sznyk OP
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11113_1.mp3
Śpiew: G. Przechowski OP, D. Kusz OP, W. Sznyk OP
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11113_3.mp3
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628509411667″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022831273″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także