LG Jadwiżanek – Adwent – Antyfony do NMP

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

Tota pulchra es, Maria (śpiewana w naszej Wspólnocie w ramach nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, po komplecie)

Alma Redemptoris Mater (wersja łacińska, śpiewana po nieszporach)

Matko Odkupiciela (wersja polska, śpiewana po nieszporach)

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628233128895″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także: Antyfony

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także