LG Jadwiżanek – Adwent – Antyfony

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

Jeśli chodzi o antyfony, znalazłyśmy ciekawe rozwiązanie, korzystając z antyfon schematycznych, pochodzących z tradycji St. Meinrad Archabbey w USA, które dostosowałyśmy do polskich akcentów słownych.

W ten sposób do każdego tonu psalmowego powstał odpowiedni schemat antyfony, który umożliwia zastosowanie melodii do każdego tekstu. Jest to rozwiązanie prostsze w porównaniu do tradycyjnych antyfon chorałowych, czy nawet w porównaniu do antyfon proponowanych przez Antyfonarz monastyczny, gdzie każdy tekst antyfony ma swoją melodię. To rozwiązanie mogłoby być korzystne, szczególnie podczas odprawiania Liturgii Godzin w parafiach czy wspólnotach zakonnych niemonastycznych.

W praktyce realizujemy to tak, że staramy się dobierać ton psalmu i związaną z nim antyfonę według charakteru i treści poszczególnych psalmów i kantyków oraz charakteru całości Okresu Liturgicznego. Oprócz tego w niektóre uroczystości – dla podkreślenia charakteru danego dnia – korzystamy z antyfon Antyfonarza monastycznego.

Melodie antyfon do 9 tonów psalmowych (8 klasycznych + peregrinus) na przykładzie sześcioczłonowej antyfony do Pieśni Maryi III Niedzieli Adwentu roku C (została wykorzystana ze względu na odpowiednią liczbę części). Dla tych, którzy dysponują zapisem tonów psalmowych, podajemy zapis nutowy antyfon do ściągnięcia. Oddzielnie podajemy schemat antyfon i tonów.


Antyfony i tony

Antyfona I tonu

Antyfona II tonu

Antyfona III tonu


Antyfony

Antyfona IV tonu

Antyfona V tonu

Antyfona VI tonu

Antyfona VII tonu

Antyfona VIII tonu

Antyfona tonu perregrinus


Dostosowywanie schematów i schematy antyfon
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także