LG Jadwiżanek – Adwent – Hymny

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności.

We wszystkich godzinach liturgicznych w przeciwieństwie do dotychczasowego zwyczaju, na początku, po „otwarciu” następuje hymn. Te, zamieszczone w Liturgii Godzin mają bardzo starą tradycję; ze względu na ich rolę, opuszczono lub zmieniono to wszystko, co nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności (KL 95). (…)

O wiele bardziej bezpośrednio i wprost niż to ma miejsce w psalmach, oraz uroczyściej i obszerniej aniżeli w modlitwach, zostaje wyrażone w hymnach to, co specyficznie chrześcijańskie, w formie poetyckiej (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 120-121). Hymn jest tym elementem, który ze swej natury jest raczej trudny do przekładu na inne języki; Konferencje Biskupów otrzymały więc władzę przystosowania hymnów łacińskich do właściwości swojego języka. Zezwolono również na komponowanie nowych hymnów, byleby odpowiadały charakterowi konkretnej godziny, należy jednak unikać wprowadzania popularnych piosenek, nie posiadających wartości artystycznej.

II Hymn z Jutrzni I okresu Adwentu – Otwórz się, niebo pokryte chmurami

Tekst na brewiarz.pl

I Hymn z Jutrzni I okresu Adwentu – Już dźwięczny głos się rozlega

Tekst na brewiarz.pl

I Hymn z Nieszporów I okresu Adwentu – Stwórco gwiaździstych przestworzy

Tekst na brewiarz.pl

II Hymn z Nieszporów I okresu Adwentu – W tym świętym czasie oczekiwania

Tekst na brewiarz.pl

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628233237449″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także