LG Jadwiżanek – Adwent – Responsoria

Zachowując bardzo dawną i mądrą zasadę – uznawaną juz w literaturze żydowskiej – Liturgia Godzin umożliwia odpowiedź wiernego i wspólnoty na Słowo Boże poprzez śpiew responsorium.

Zachowując bardzo dawną i mądrą zasadę – uznawaną juz w literaturze żydowskiej – Liturgia Godzin umożliwia odpowiedź wiernego i wspólnoty na Słowo Boże poprzez śpiew responsorium. (…) Jest to krótki fragment przytaczanego tekstu, zdanie szczególnie bogate i znaczące, ułatwiające głębsze zrozumienie przeczytanej przed chwilą lektury; temu towarzyszy tekst innej księgi biblijnej, aby umożliwić ukazanie wzajemnych powiązań Starego i Nowego Testamentu. (…)

Od początku responsoria były przeznaczone do śpiewu, niemniej jednak, ze względu na ich bardzo wymowną formę modlitewną, zatrzymano je również w indywidualnym odmawianiu. (…) Zachowanie w Liturgii Godzin, po czytaniach, responsorium, podkreśla istotną cechę struktury każdej akcji liturgicznej, która jest dialogiczna (ma charakter dialogu): „W liturgii bowiem Bóg przemawia do swego ludu (…) lud zaś odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą” (KL 33) (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 119)

Na każdy poszczególny okres liturgiczny wydobyłyśmy po jednej melodii, stosując ją jako schemat melodyjny do tekstu poszczególnych responsoriów.

Responsorium jutrzni Niedzieli I okresu Adwentu – "Chryste, Synu Boga żywego"

Responsorium nieszporów Niedzieli I okresu Adwentu – "Okaż nam, Panie"

Responsorium jutrzni I okresu Adwentu na dni powszednie – "Nad tobą, Jeruzalem"

Responsorium nieszporów I okresu Adwentu na dni powszednie – "Przyjdź, aby nas wyzwolić"

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628318171675″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także