LG Jadwiżanek – Adwent – Wezwanie

Zazwyczaj Liturgię Godzin rozpoczyna Wezwanie. Składa się ono z wersetu Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę oraz z psalmu 95, który codziennie wzywa wiernych do głoszenia chwały Bożej.

Zazwyczaj Liturgię Godzin rozpoczyna Wezwanie. Składa się ono z wersetu Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę oraz z psalmu 95, który codziennie wzywa wiernych do głoszenia chwały Bożej, do słuchania głosu Pana i zachęca ich do wyczekiwania „krainy spoczynku”. Zamiast psalmu 95 można także, zależnie od okoliczności, wziąć psalm 100 lub 24. Psalm Wezwania najlepiej odmawiać na przemian z jego antyfoną zgodnie z podanymi wskazówkami. Tę antyfonę recytuje się i powtarza przed rozpoczęciem psalmu; powtarza się ją także po każdej jego strofie. (OWLG 34)

Wezwanie – Ps 95 z antyfoną na I okes Adwentu

Tekst na brewiarz.pl

[flickr-photo:id=6436199689″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także