LG Jadwiżanek – Wielki Post – Antyfony

Siostry jadwiżanki śpiewają Antyfony Maryjne, które wykonuje się zwyczajowo na zakończenie godzin liturgicznych.

Siostry jadwiżanki śpiewają Antyfony Maryjne, które wykonuje się zwyczajowo na zakończenie godzin liturgicznych.

Antyfona Witaj, niebios królowo

Antyfona Ave Regina caelorum

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157629262102254″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także