LG Jadwiżanek – Wielki Tydzień

Hymn Godziny Czytań „Sław, języku, bój chwalebny” śpiewany jest na melodię ułożoną na podstawie oryginalnej melodii chorałowej na przemian z pierwszą zwrotką pieśni „Krzyżu święty, nade wszystko” jako refrenem.

Hymn wykonywany w Wielkim Tygodniu – Sztandary Króla

Tekst na brewiarz.pl

 

Hymn – Oto znaki Bożej męki

Tekst na brewiarz.pl

 

Responsoria śpiewane w Wielkim Tygodniu

 

 

Hymn Media vita

 

Hymn Sław, języku, bój chwalebny

Tekst na brewiarz.pl

Hymn Godziny Czytań „Sław, języku, bój chwalebny” śpiewany jest na melodię ułożoną na podstawie oryginalnej melodii chorałowej na przemian z pierwszą zwrotką pieśni „Krzyżu święty, nade wszystko” jako refrenem. Rozbudowaną chorałową melodię zwrotek śpiewa kantor, kantorzy lub schola, refren śpiewa cała wspólnota.

Na początku i na końcu hymnu śpiewa się całą zwrotkę refrenu, po każdej parzystej zwrotce śpiewana jest tylko pierwsza część refrenu od słów „Krzyżu święty…” aż po „…na którym sam Bóg jest.“, a po każdej parzystej zwrotce śpiewana jest druga część refrenu od słów „Słodkie drzewo…“. Tekst hymnu na Jutrznię („Oto znaki Bożej męki”) śpiewany jest analogicznie. Jeśli Godzina Czytań jest odprawiana razem z Jutrznią, można zwrotki hymnu z Godziny Czytań i Jutrzni połączyć w jedną całość (ostatnia doksologiczna zwrotka jest wtedy śpiewana tylko raz na końcu całego hymnu).

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157629366061972″ type=”gallery” size=”large”
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11553_6.mp3

 

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157629329281830″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także