LG Jadwiżanki – Boże Narodzenie – antyfony

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę.

Każdy psalm posiada w Liturgii Godzin antyfonę, która go poprzedza, nadając mu odpowiedni ton muzyczny i która jest powtarzana po zakończeniu psalmu. Antyfona, którą stanowi powszechnie zdanie wyjęte z psalmu, spełnia ważną rolę w naświetleniu rodzaju literackiego psalmu, w podkreśleniu myśli przewodniej, na którą Kościół chce zwrócić uwagę. (…)

Antyfona, podkreślając znaczenie szczególnie cennych myśli i przekazując zachęty dla życia duchowego, zamienia psalm w modlitwę osobistą. Antyfony w Psałterzu tak zostały skomponowane, by nie tylko uwypuklały tematykę zasadniczą psalmów, ale by były także przystosowane do ich odśpiewania, co zresztą zadecydowało, że teksty antyfon nie zawsze dokładnie odpowiadają wersetom psalmów, z którego pochodzą. (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, s. 113)

Antyfony psalmów i pieśni z Nieszporów Oktawy Narodzenia Pańskiego:

1 Antyfona z Ps 110,1–5.7 w tonie VIIIg

Tekst na brewiarz.pl

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11116_1.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

2 Antyfona z Ps 130 w tonie VIIa

Tekst na brewiarz.pl

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11116_2.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

3 Antyfona z Pieśnią z Kol 1,11c–20 w tonie VIf

Tekst na brewiarz.pl

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11116_3.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628510069519″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także