LG Jadwiżanki – Boże Narodzenie – responsoria

Zachowując bardzo dawną i mądrą zasadę – uznawaną juz w literaturze żydowskiej – Liturgia Godzin umożliwia odpowiedź wiernego i wspólnoty na Słowo Boże poprzez śpiew responsorium.

Zachowując bardzo dawną i mądrą zasadę – uznawaną juz w literaturze żydowskiej – Liturgia Godzin umożliwia odpowiedź wiernego i wspólnoty na Słowo Boże poprzez śpiew responsorium. (…) Jest to krótki fragment przytaczanego tekstu, zdanie szczególnie bogate i znaczące, ułatwiające głębsze zrozumienie przeczytanej przed chwilą lektury; temu towarzyszy tekst innej księgi biblijnej, aby umożliwić ukazanie wzajemnych powiązań Starego i Nowego Testamentu. (…)

Od początku responsoria były przeznaczone do śpiewu, niemniej jednak, ze względu na ich bardzo wymowną formę modlitewną, zatrzymano je również w indywidualnym odmawianiu. (…) Zachowanie w Liturgii Godzin, po czytaniach, responsorium, podkreśla istotną cechę struktury każdej akcji liturgicznej, która jest dialogiczna (ma charakter dialogu): „W liturgii bowiem Bóg przemawia do swego ludu (…) lud zaś odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą” (KL 33) (za: Liturgia Uświęcenia Czasu, Kraków 1984, s. 119)

Responsorium I Nieszporów Uroczystości Narodzenia Pańskiego

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11117_1.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Responsorium Nieszporów w I okresie Narodzenia Pańskiego

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11117_2.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Responsorium Nieszporów w II okresie Narodzenia Pańskiego

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11117_3.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Responsorium Jutrzni w II okresie Narodzenia Pańskiego

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/11117_4.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Responsorium na melodię dla tekstów własnych i wspólnych (bez „Alleluja“) – Resp. z Jutrzni Niedzieli Świętej Rodziny

http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/1117_5.mp3

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

 

[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628510156485″ type=”gallery” size=”large”
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157628022143681″ type=”gallery” size=”large”

Zobacz także