Laboratorium Tradycji 2010

albarelloW dniach 8-12 kwietnia 2010 warsztat „Średniowieczne laudy włoskie” poprowadzi w Węgajtach Stefano Albarello z Ensemble Cantilena Antiqua z Bolonii. Warsztat odbywa się w ramach projektu Laboratorium Tradycji 2010, którego głównym organizatorem jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Laboratorium Tradycji 2010. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza na średniowieczne laudy włoskie w ramach warsztatów praktycznych i teoretycznych, prowadzonych przez Stefano Albarello. Warsztaty odbędą się w Węgajtach, w dniach 8–12 kwietnia 2010 

Od laudy łacińskiej do laudy w języku ludowym w Italii XIII i XIV wieku

Niewątpliwie najbardziej wyrazistym zjawiskiem kulturalnym, charakteryzującym środkową Italię w XIII i XIV wieku, jest obecność laudy w powiązaniu z nowymi prądami religijnymi, które doprowadziły do powstania zakonów żebraczych, zwłaszcza franciszkanów. Pośród bardzo szerokiego zachowanego repertuaru (ponad dwieście laud), jedynie niewielka część przetrwała w formie integralnej – jako tekst wraz z melodią. Oprócz innych motywacji wynikających z tego poważnego braku, za bardzo ważne uważamy przywrócenie wykonawstwa owego repertuaru w kształcie odtwarzającym oryginalne formuły; interpretacji, w której dźwiękom i słowom towarzyszy również aspekt wizualny, czyli pewnej teatralności.

Dzisiejsze odtworzenie tej formy ma dwa założenia: z jednej strony rozpowszechnianie i recepcja tych ważnych dokumentów artystycznych; z drugiej zaś próba odtworzenia brakującego ogniwa pomiędzy tą dawną tradycją i przedstawieniami wykonywanymi wciąż jeszcze w środowiskach kultury ludowej, mającymi bez wątpienia związek z laudami, lecz opartymi na dokumentacji niepełnej lub też takiej, która uniemożliwia rozpoznanie ich oryginalnych wersji. Innym, ważnym dla nas aspektem jest udostępnienie publiczności oryginalnej formy laudy ułożonej z dźwięków i słów, poprzez badanie możliwych rozwiązań interpretacyjnych, w których duża wagę przywiązuje się do stylów wokalnych, opierając się także na zachowanych formach obecnych w przekazie ustnym.

Zagadnienia warsztatu:
– aspekty laudy łacińskiej
– aspekty laudy ludowej
– bractwa w środkowej Italii XIII wieku; laudesi i disciplinati
– rękopisy laud i ich pochodzenie
– notacja laud włoskich w rękopisie z Kortony
-Laudariusz z Kortony i zakony żebracze hipotezy wykonawcze

STEFANO ALBARELLO od roku 1985 zajmuje się muzyką dawną, prowadzi prace muzykologiczne, działa jako śpiewak i gra na szarpanych instrumentach średniowiecznych, renesansowych, barokowych i arabskich. Jako solista występował w operach barokowych. Współpracował z Andaluzyjską Orkiestrą Tangeru. Kierował scenicznymi wykonaniami najważniejszych dzieł teatru muzycznego średniowiecza.
 
Od roku 1988 jest kierownikiem Ensemble Cantilena Antiqua, z którym prowadzi działalność koncertową, badawczą i nagraniową.
 
Jest wykładowcą muzyki średniowiecznej w konserwatorium w Vicenzie, nauczycielem średniowiecznego śpiewu religijnego i gry na dawnych instrumentach w Lukce. Prowadzi kursy i staże interpretacji wokalnej i instrumentalnej muzyki średniowiecznej. Jest założycielem i dyrektorem naukowym działającego od 2001 roku Laboratorium Średniowiecznego Teatru Muzycznego. Opublikował wiele artykułów dotyczących muzyki średniowiecznej i renesansowej.
 
Warunki udziału:

Udział w samym warsztacie jest bezpłatny. Uczestnicy częściowo pokrywają koszty pobytu w łącznej kwocie 275 zł (55 zł / doba).
(Pełen koszt pobytu wynosi 425 zł: 85 zł/doba; nocleg + pełne wyżywienie w gospodarstwie agroturystycznym Doroty Łepkowskiej w Gotkach, nieopodal Teatru Węgajty. Dofinansowanie pobytu uczestników: 30 zł/doba).
Początek warsztatu: 8 kwietnia, godz. 12.00; koniec: 12 kwietnia, ok. godz. 19.00

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: biuro@schola.wegajty.pl do dnia 28 marca. Ilość miejsc jest ograniczona. Rezerwacja nastąpi po wpłaceniu zaliczki 100 zł na konto Stowarzyszenia Teatr Węgajty do dnia 28 marca. Nr konta: 34 1020 3541 0000 5902 0088 9394 (w tytule prosimy wpisać: „warsztat”).
 
Kontakt: biuro@schola.węgajty.pl, tel. 89 5129471, kom. 600005253 (Małgorzata Niklaus), 516620088 (Monika Petryczenko)

Zobacz także