Łagiewniki: Spotkanie „adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii”

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie zaprasza na sesję duszpasterską poświęconą adoracji Najświętszego Sakramentu w parafiach w sobotę, 4 lutego w Łagiewnikach.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:30 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Dom Duszpasterski, sala na I piętrze).

W programie spotkania przewidziano odczyty na temat adoracji Najświętszego Sakramentu, jak np. Eucharystia celebrowana i adorowana centrum życia parafii i poszczególnych wiernych, Wprowadzanie w parafii całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Refleksje proboszcza (ks. Stanisław Bar), Szczególne godziny adoracji w parafii (ks. Czesław Sandecki), a także wspólną Eucharystię pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia i Godzinę Miłosierdzia.

Organizatorzy kierują zaproszenie zwłaszcza do kapłanów, którzy pragną poszerzyć czas adoracji w parafiach oraz tworzyć grupy adoracyjne, czuwające przed Jezusem w wyznaczonych godzinach, a także świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej (szafarzy nadzwyczajnych), którzy są bliskimi współpracownikami duszpasterzy nie tylko w udzielaniu Komunii świętej, lecz także w umożliwianiu wiernym adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie i rozwoju kultu eucharystycznego w parafii (mogą w braku kapłana lub diakona dokonywać wystawienia Najświętszego Sakramentu).

Zaproszenie skierowane jest także do katechetów, którzy pragną w swej posłudze poświęcić więcej uwagi budzeniu u dzieci i młodzieży pragnienia adoracji Jezusa oraz tworzeniu dziecięcych i młodzieżowych grup adoracyjnych, oraz członków wspólnot modlitewnych i formacyjnych, którzy pielęgnują adorację Jezusa, aby podzielili się swoimi doświadczeniami i ubogacili innych swoją modlitwą.

Zaproszeni są także wszyscy zainteresowani problematyką, „szukający dróg ożywienia adoracji Najświętszego Sakramentu, świadomych tego, że Eucharystia celebrowana i adorowana, jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego, a kościoły zostały zbudowane nie tylko dla sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw, lecz także dla adoracji obecnego w nich Zbawiciela świata”.

Zobacz także