Laudare, benedicere, praedicare…

... czyli dominikańska Ewangelia

Nasza dominikańska dewiza, wzięta z maryjnej prefacji, każe nam chwalić, błogosławić i przepowiadać, a więc wypełnić życie uwielbieniem Boga, sprawowaniem sakramentów i głoszeniem Ewangelii. O tym mi przypomina niedzielna perykopa (Mk 1,29-39):

Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił – laudare.

On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł – benedicere. Tu komentarz: błogosławienie wiążę z Jezusową posługą uzdrawiania, obecną dziś w sakramentach.

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy – praedicare.

Proszę o modlitwę za braci kaznodziejów, abyśmy byli wierni dominikańskiemu powołaniu.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Błażej Matusiak OP

Błażej Matusiak OP na Liturgia.pl

Obecnie w dominikańskim klasztorze w Pradze. Publikacje: Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki (Kraków 2003); recenzje płytowe w Canorze, cykl audycji „Musica in Ecclesia” w Radiu Józef.