Lefebryści oburzeni zapowiedzią spotkania w Asyżu

Przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, bp Bernard Fellay wyraził oburzenie z powodu decyzji Benedykta XVI o zaproszeniu przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich oraz religii do Asyżu z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitw o Pokój.

W czasie kazania z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego przywódca lefebrystów stanowczo zaprotestował przeciw kolejnemu spotkaniu w Asyżu. Wyraził przekonanie, że przy tej okazji trzeba nawiązać do słów abp Marcela Lefebvre’a wypowiedzianych po pierwszym Dniu Modlitwy, jaki miał miejsce 27 października 1986 r. W imieniu tradycjonalistów abp Lefebvre powiedział wówczas, że Kościół nigdy nie był tak upokorzony na przestrzeni swych dziejów, że konieczne jest zadośćuczynienie Bogu za ogromne zgorszenie dusz katolickich.

1 stycznia br. Benedykt XVI po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” z wiernymi zebranymi na placu św. Piotra w Watykanie oświadczył, że w październiku 2011 r. uda się wraz z chrześcijanami innych wyznań oraz przedstawicielami innych religii do Asyżu, z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitw o Pokój, jaki miał miejsce w mieście św. Franciszka z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 r. Papież pragnie w ten sposób przypomnieć historyczny gest Jana Pawła II i ponowić zaangażowanie wyznawców wszystkich religii, by przeżywali swą wiarę jako służbę sprawie pokoju. „Ten, kto zmierza ku Bogu nie może nie przekazywać pokoju, ten kto buduje pokój nie może nie zbliżać się ku Bogu” – stwierdził Ojciec Święty.

KAI

Zobacz także