Lektura na Wielki Post

Zachęcony przez jednego z braci sięgnąłem wczoraj do przesłania Benedykta XVI na Wielki Post. Papież – wytrawny profesor teologii – jak zawsze, w sposób niebywale konkretny i precyzyjny, nazywa rzeczy po imieniu. Bez zbędnych wstępów oraz kokieterii przypomina o znaczeniu i wartości postu w życiu chrześcijanina. Pisze w kategoriach, które nie są dziś lubiane czy atrakcyjne, które nie są „poprawne politycznie”. Trudno się dziwić, idą bowiem pod prąd współczesnym trendom, które wmawiają człowiekowi, że jest jedynym kowalem swojego losu, że może konstruować świat z pominięciem Boga, to znaczy, wyłącznie wedle własnego zamysłu. I nie chodzi tu bynajmniej o deprecjonowanie roli czy wolności człowieka.

Urzekło mnie, że Benedykt XVI explicite stwierdza, iż post „nie środkiem terapeutycznym wspomagającym pielęgnację własnego ciała”. Banał, ale jaki ważny! Bywa, że post traktuje się dziś jako inną, chrześcijańską formę diety… Przynajmniej z takim właśnie rozumieniem postu coraz częściej dane mi jest spotykać się – być może wypowiedzianym w żartach, ale jednak… Tymczasem dla ludzi wierzących post „stanowi w pierwszej kolejności «terapię» pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Boga”. To niezwykle ważne i piękne stwierdzenie.

Interesujący i dający wiele do myślenia jest fragment, w którym papież przywołuje myśl Bazylego Wielkiego (329-379), wedle której „post został nakazany w Raju”, a „pierwsze takie polecenie wydane zostało Adamowi”. Interesujące, gdyż zazwyczaj kojarzy się nam on z czymś „przyziemnym”, a tymczasem to właśnie rajski zakaz «nie wolno ci jeść» stanowi prawo postu i wstrzemięźliwości. „Zważywszy na to, że wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako środek pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem”. Znów, ważna i poszerzająca horyzonty nauka.

Tak więc, polecam lekturę… Może kogoś natchnie do jeszcze innych przemyśleń…


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.