Leśna: Setna relikwia w niezwykłej parafii

ParafiaParafiaDo kościoła pw. św. Michała Archanioła w Leśnej koło Żywca trafiły kolejne relikwie osoby wyniesionej na ołtarze. Doczesne szczątki św. Jacka Odrowąża dołączyły 11 października do 99 relikwii świętych i błogosławionych, które już znajdują się w parafii.

Relikwie uroczyście wprowadził do leśniańskiej świątyni o. Jan Spiż OP z Warszawy, znawca postaci dominikańskiego świętego. W ten sposób została zainstalowana jubileuszowa, setna relikwia w tym jedynym kościele w Polsce z tak dużą liczbą pamiątek po patronach Kościoła katolickiego.

Zdaniem ks. proboszcza Piotra Sadkiewicza, to nie przypadek, że stało się to w Dniu Papieskim i przypomina, iż Jan Paweł II wyniósł na ołtarze prawie dwa tysiące świętych i błogosławionych.

„W ten sposób pokazał nam świadków Ewangelii. Pokazał, że bycie uczniem Chrystusa jest w zasięgu ręki każdego człowieka: kapłana, siostry zakonnej, matki, ojca, lekarza, misjonarza. On sam, jako kapłan, biskup i papież, miał szczególne nabożeństwo do wielu świętych i błogosławionych. Między innymi często modlił się przy relikwiach św. Jacka Odrowąża w krakowskim kościele oo. Dominikanów” – mówi duchowny.

W leśniańskiej świątyni są już zainstalowane m.in. relikwie św. Pawła, św. o. Pio, św. Jana z Dukli, św. Brata Alberta, bł. Matki Teresy z Kalkuty, czy bł. Matki Celiny Borzęckiej. Ks. Sadkiewicz przypomina jednak, że ta swoista pielgrzymka świętych zaczęła się od relikwii św. Faustyny zainstalowanych tu w 2000 roku. Zdaniem księdza widoczny w parafii kult Miłosierdzia Bożego znalazł swój wyraz w konkretnym czynie miłosierdzia skierowanym ku drugiemu, cierpiącemu człowiekowi.

Duchowny zauważa, że postawy świętych stanowią bardzo często inspirację do konkretnych działań i inicjatyw. I tak na przykład akcja podpisywania deklaracji woli wykorzystania organów do transplantacji była – jak wspomina ksiądz – próbą naśladowania ofiarnej postawy o Pio.

Licząca ok. 3 tys. mieszkańców wioska na Żywiecczyźnie zasłynęła w całej Polsce z bezprecedensowej inicjatywy rejestracji osób chętnych do oddania szpiku kostnego. Organizowane są tutaj cykliczne akcje zbiórki krwi, a ks. Sadkiewicz znany jest w całym kraju, jako propagator idei transplantacji.

inf. KAI

fot. kościoła z archwium parafii

Zobacz także