Libiąż: Ostatnia prezentacja Oficjum rymowanego o św. Jadwidze Śląskiej

W niedzielę, 23 listopada 2008 odbędzie się ostatnia prezentacja Oficjum rymowanego o św. Jadwidze Śląskiej. Koncert fragmentów Matutinum ku czci św. Jadwigi w kościele Opactwa Cystersów w Lubiążu zaśpiewają: Schola Gregoriana Silesiensis i Schola Mulierum Silesiensis.

Zobacz także